Μ. Παπαταξιάρχης: Καθυστερεί η εισαγωγή θεραπειών νέας τεχνολογίας

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019, 02:12
Μ. Παπαταξιάρχης: Καθυστερεί η εισαγωγή θεραπειών νέας τεχνολογίας

Στις νέες συνιστώσες ενός μίγματος πολιτικών υγείας που θα δώσει βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας εστίασε την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο Healthworld 2019 ο πρόεδρος του Pharma Innovation Forum και CEO της Janssen Ελλάδος Μάκης Παπαταξιάρχης, ο οποίος ανέφερε ότι στη μνημονιακή εποχή «η αγωνία της διαχείρισης των αριθμητικών συντελεστών στην υγεία οδήγησε σε απώλεια οραματισμού. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να συμβαίνει στην Ελλάδα του αύριο».

Όπως ανέφερε, «η χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή και όλοι έχουμε ευθύνη να καταθέσουμε το στρατηγικό μας σχεδια σμό για την επόμενη μέρα. Αυτονόητη υποχρέωσή μας αποτελεί ο απολογισμός των πεπραγμένων μας, αλλά ταυτόχρονα και η απόλυτη αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και η άμεση αποκατάσταση της ασυμμετρίας που προήλθε κατά την περίοδο της κρίσης, ώστε να μην αποτελέσουν ξανά απειλή για την επόμενη μέρα. Η μεγάλη εικόνα παραμένει ο Έλληνας ασθενής, που παρά τις μεγάλες και ουσιαστικές αντιξοότητες, απολαμβάνει μέχρι στιγμής καθολικής πρόσβασης στο φάρμακο, με τη φαρμακοβιομηχανία να συμβάλλει κατά το ήμισυ στη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής κάλυψης».

Όπως ανέφερε o κ. Παπαταξιάρχης, τον τελευταίο χρόνο διαμορφώνεται μια πραγματική απειλή απώλειας μιας γενιάς θεραπειών νέας τεχνολογίας για τις οποίες καθυστερεί η εισαγωγή και διάθεση τους στον Ελληνικό πληθυσμό.

Καθίσταται επιτακτική λοιπόν η ανάγκη για ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο περιβάλλον, για ένα διαφανές και συνεργικό πλαίσιο διαλόγου όλων των ενδιαφερομένων μερών, το οποίο θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις αλλά και την οικονομική προσιτότητα.

Ταυτόχρονα, η υπεραξία που φέρει η καινοτομία, σε ένα αποδοτικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων και μέτρων πολιτικής υγείας, εγγυάται την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων και παθογενειών, την εξεύρεση σύγχρονων βιώσιμων λύσεων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά και κυρίαρχα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαταξιάρχη, η κύρια μέριμνα και προσπάθεια για το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής θα πρέπει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων με το τρίπτυχο: Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, τεκμηριωμένη συνταγογράφηση βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώα ασθενών καθολικής εφαρμογής, ενώ για τη χάραξη μακροπρόθεσμης φαρμακευτικής πολιτικής ζητούμενο είναι η αναζήτηση συνεννόησης και των ελάχιστων δυνατών συγκλίσεων. «Τότε θα είναι και η στιγμή στην υγειονομική πολιτική της χώρας, που θα μετακινηθούμε από τα επείγοντα στα σημαντικά», τόνισε.

Ο πρόεδρος του PIF ανέφερε επίσης ότι οι λύσεις που θα αναζητηθούν δεν θα προέρχονται μόνο από τη δημόσια χρηματοδότηση. «Η δημόσια χρηματοδότηση αποδεικνύεται ανεπαρκής σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις και ως εκ τούτο η επιχειρηματικότητα απαιτεί ιδιωτική επενδυτικότητα που θα διασφαλίζει την απάντηση στην όξυνση των υφιστάμενων προβλημάτων λόγω των επιδεινούμενων δημογραφικών χαρακτηριστικών».

Τέλος, επεσήμανε ότι «η εξίσωση και η σχέση κοινωνίας-υγείας-πολιτικής είναι πάντοτε δύσκολη. Οι λύσεις βρίσκονται στο ρεαλισμό, την υγιή ανταγωνιστικότητα, τη θεσμική θωράκιση, την ανάπτυξη και την επιχειρηματική ηθική».

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019, 02:14