Με υπουργική απόφαση οι προϋποθέσεις συντήρησης αίματος σε ιδιωτικές κλινικές

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, 18:06
Με υπουργική απόφαση οι προϋποθέσεις συντήρησης αίματος σε ιδιωτικές κλινικές

Δημοσιεύθηκε απόφαση του υπουργείου Υγείας η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις διασύνδεσης και χορήγησης άδειας συντήρησης αίματος σε Ιδιωτικές Κλινικές. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, εντός ενός (1) έτους, όλες οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας φάκελο, εναρμονισμένο με όσα προβλέπονται στην απόφαση για την αδειοδότησή τους.

Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων, ότι κάθε ιδιωτική κλινική με ανάγκες μεταγγισιοθεραπείας πρέπει να διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας. Προκειμένου να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μεταγγισιοθεραπείας των νοσηλευόμενων ασθενών της, θα πρέπει να έχει διασυνδεθεί με Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ή Κέντρο Αίματος και να λάβει άδεια συντήρησης αίματος. Οι ιδιωτικές κλινικές δέχονται αίμα και παράγωγα αίματος προς μετάγγιση μόνο δια μέσου της υπηρεσίας με την οποία είναι διασυνδεδεμένες. Η διασύνδεση και η άδεια συντήρησης που λαμβάνουν οι ιδιωτικές κλινικές σχετίζεται με τον ετήσιο αριθμό των μεταγγίσεων που πραγματοποιούν, ανεξαρτήτως του αριθμού κλινών που διαθέτουν.

Οι ιδιωτικές κλινικές που διενεργούν προμεταγγισιακό έλεγχο υποχρεούνται να διαθέτουν υπεύθυνο ιατρό αιματολόγο ή βιοπαθολόγο (ο βιοπαθολόγος να διαθέτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αιμοδοσία τουλάχιστον ενός έτους). Το εμπλεκόμενο στην αιμοδοσία προσωπικό, πέραν του ιατρικού, θα ανήκει στις ειδικότητες Νοσηλευτών/ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές κλινικές που πραγματοποιούν μεταγγίσεις υποχρεούνται να διασυνδεθούν με ιδία ευθύνη και μέριμνα με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.ΚΕ.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται. Όλα τα δεδομένα που παράγονται από τις παραπάνω διαδικασίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε αυτό.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, 18:06