ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030 παρουσιάστηκε χθες στη Βουλή από την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, στο πλαίσιο Κοινής Συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Μορφωτικών Υποθέσεων και Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης. 

Το Σχέδιο Δράσης εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2022 από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε το Φεβρουάριο 2023 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

– Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ανέδειξε την χρόνια υποχρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και τις ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Παράλληλα, τα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξήθηκαν, και έγινε εμφανές το σοβαρό ζήτημα, που αφορά στην δυνατότητα καθολικής πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

– Υπό το πρίσμα αυτό, το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από 10 άξονες (5 κάθετους και 5 οριζόντιους).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι κάθετοι άξονες αφορούν: 

 1. Στην Κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης και στην ανάπτυξη υπηρεσιών για ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές,
 2. Στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα για τον γενικό πληθυσμό και στην ενσωμάτωσή τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία,
 3. Στην ανάπτυξη υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους, με έμφαση στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,
 4. Στην ανάπτυξη ιατροδικαστικών ψυχιατρικών υπηρεσιών, καθώς και
 5. Στην ολοκλήρωση του Πανελλαδικού δικτύου Κοινωνικών Συνεταιρισμών για την κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών.

Οι οριζόντιοι άξονες αφορούν: 

 1. Στην καθολική εφαρμογή της Τομεοποίησης, της Ποιότητας και Ασφάλειας των υπηρεσιών και στην προαγωγή της έρευνας (υποδιαίρεση της χώρας σε τομείς, ώστε να παρέχονται εντός αυτών αποτελεσματικότερα οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους πολίτες),
 2. Στη μείωση των ακούσιων εισαγωγών,
 3. Στην ένταξη των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας και στην προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων,
 4. Στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, και τέλος,
 5. Στην ανάπτυξη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία ή οι φυσικές καταστροφές.

Κάθε άξονας έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κοστολόγηση. Πιο συγκεκριμένα:

 1.  Η τελική επένδυση για την έναρξη και λειτουργία νέων δομών, δράσεων και προγραμμάτων, αλλά και την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών, για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου, ανέρχεται στο ποσό των 374,50 εκ. ευρώ.
 2. Η ετήσια δαπάνη για τη συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω δομών, δράσεων και προγραμμάτων ανέρχεται στο ποσό των 36 2,21 εκ. ευρώ.
 3. – Για την υλοποίηση των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου, μεταξύ άλλων έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 55 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί για την υλοποίηση 66 νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εκ των οποίων 56 έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Έπονται εντός του 2023  διαγωνισμοί για την υλοποίηση ακόμη 40 νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
 4. – Το Σχέδιο αποβλέπει σε ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό μοντέλο ψυχικής υγείας με ορίζοντα τον 21ο αιώνα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης