Όταν πίνουμε νερό από ψύκτη φιάλης έχουμε την αίσθηση, ότι εφόσον είναι εμφιαλωμένο είναι απόλυτα καθαρό και ασφαλές για την υγεία μας.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει πάντα.

Υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν κατά πόσο το νερό που φτάνει στο ποτήρι μας είναι καθαρό και υγιεινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο πρώτος, αφορά την καθαυτή ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού. Το νερό θα πρέπει να πηγάζει σε περιβάλλον προστατευμένο από δραστηριότητες βιομηχανικής και αγροτικής εκμετάλλευσης, να υποβάλλεται διαρκώς σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, και να διαχειρίζεται με πιστοποιημένες και ελεγχόμενες διαδικασίες εμφιάλωσης, αποθήκευσης και διανομής.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η συντήρηση του ψύκτη. Ο ψύκτης, από τον οποίο διέρχεται το νερό μέχρι να φτάσει στο ποτήρι μας, πρέπει να είναι απόλυτα απαλλαγμένος από επιβλαβείς ουσίες για τον οργανισμό μας, δηλαδή να απολυμαίνεται 100%.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απολύμανσης και συντήρησης ενός ψύκτη (πχ οζονισμός, ακτίνες UV, χημικός καθαρισμός). Με τις μεθόδους αυτές, σε διάφορα σημεία του ψύκτη, παραμένουν βακτήρια τα οποία εξαπλώνονται με γρήγορους ρυθμούς και επιμολύνουν το νερό του ψύκτη. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου μικροβιολογικής επιμόλυνσης του νερού, είναι η υγειονομική συντήρηση του ψύκτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά την υγειονομική συντήρηση γίνεται πλήρης αντικατάσταση όλων των εσωτερικών μερών του ψύκτη που έρχονται σε επαφή με το νερό με καινούργια, τα οποία φέρουν μηδενικό μικροβιακό φορτίο.

Η πρώτη εταιρία του κλάδου των ψυκτών νερού που έθεσε υψηλά πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών είναι η Rainbow Waters.

Από το 1999, η Rainbow Waters εφαρμόζει υγειονομική συντήρηση, κατά την οποία αφαιρεί όλα τα σημεία του ψύκτη που έρχονται σε επαφή με το νερό (σωληνάκια, βρύσες, δοχείο αποθήκευσης) και τοποθετεί καινούργια τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη καθαριότητα του ψύκτη και κατ’ επέκταση ότι το νερό που φτάνει στο ποτήρι μας έχει ακριβώς την ίδια ποιότητα με το νερό της φιάλης. Η υγειονομική συντήρηση γίνεται στο χώρο που βρίσκεται ο ψύκτης κάθε 4 μήνες με βάση τις απαιτήσεις της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ (αποστειρωμένα ιατρικά γάντια, στολές εργασίας, βιβλιάριο ασθενείας).

Μάθετε περισσότερα για:

Το νερό Διώνη της Rainbow Waters

Τους ψύκτες εμφιαλωμένου νερού της Rainbow Waters

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης