Σε Θυγατρική της Minoan δυο πλοία της εταιρείας

Σε Θυγατρική της Minoan δυο πλοία της εταιρείας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012, 16:27
Η Εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοίνωσε ότι την 23η Ιουλίου 2012 μεταβιβάστηκαν στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «MINOAN ITALIA Spa»  τα πλοία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΛΑΣ» νηολογίου Ηρακλείου με αριθμό 35 και  «ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΛΑΣ» νηολογίου Ηρακλείου με αριθμό 36.
Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω θυγατρικής, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της

 με την εισφορά σε είδος των ανωτέρω πλοίων από την μητρική Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην λογιστική αξία των πλοίων και ως εκ τούτου δεν προέκυψε κέρδος ή ζημία.
H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3340/2005, το άρθρο 2 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 45/21.7.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012, 16:27


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα