Στη Βουλή η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας

Στη Βουλή η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012, 12:50

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Με το νομοσχέδιο αυτό ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Σύμβαση που κωδικοποιεί σειρά διεθνών συμβάσεων, οι οποίες αφορούν τη ναυτική εργασία. Ήδη ένας αριθμός από αυτές έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια.

Εγκρίθηκε

Η συγκεκριμένη σύμβαση εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Εργασίας το 2006 και προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή έπρεπε να κυρωθεί από 30 κράτη - μέλη της ΔΟΕ που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστά τουλάχιστον το 33% της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας. Οι τελευταίες χώρες που την κύρωσαν ήταν η Ρωσία και οι Φιλιππίνες και κατά συνέπεια θεωρείται πιθανό ότι θα τεθεί σε δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η σύμβαση, μεταξύ άλλων, ορίζει τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες οι χώρες ζητούν να συμμορφώνονται τα πλοία τα οποία επιλέγουν να υψώνουν τη σημαία τους, καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις συμβάσεις εργασίας, προβλέπει χρονικά όρια ειδοποίησης του ναυτικού σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας, προβλέπει μέτρα για την αποστολή αποδοχών των ναυτικών στις οικογένειές τους, ρυθμίζει ζητήματα υπολογισμού και πληρωμής των υπερωριών και εν γένει καταβολής της μισθοδοσίας.

Κατώτεροι μισθοί

Ορίζεται επίσης ότι τα μέλη της Σύμβασης οφείλουν να θεσπίζουν διαδικασίες καθορισμού των κατώτερων μισθών των ναυτικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εργασίας και τις οριζόμενες αρχές, ενώ ρυθμίζει τη διασφάλιση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών με τον καθορισμό ορίων στις ώρες εργασίας - ανάπαυσης.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012, 12:50


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα