Προς αποπεράτωση η ιχθυόσκαλα Βόλου

Προς αποπεράτωση η ιχθυόσκαλα Βόλου

Υπογράφηκε από την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα. Άννα Διαμαντοπούλου την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 απόφαση με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της απόφασης για την κατασκευή του κτιρίου της Ιχθυόσκαλας Βόλου, που θα υλοποιηθεί με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 4.831.066,61 ευρώ, εκ των οποίων 4.000.000 ευρώ εντάσσονται στο ΠΔΕ του 2012, και το έργο θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2013.

Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου έγινε το έτος 1994, οπότε και εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί του όροι, αλλά αντιμετώπιζε σειρά δυσκολιών με αποτέλεσμα η Σύμβαση να υπογραφεί μόλις στις 15-5-2008, το έργο να μην εξελίσσεται (έχει υλοποιηθεί μόλις το 18%) και να υπάρχει άμεσος κίνδυνος διακοπής του στις 31-5-2012 κι απώλειας κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης, παράλληλα με υποχρέωση επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των πιστώσεων που έχουν διατεθεί γι αυτό διαχρονικά.

Με την απόφαση αυτή επιλύονται τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, τροποποιείται η χρονική διάρκεια, και αυξάνεται ο προϋπολογισμός ώστε να συμπεριληφθούν κι άλλες παρεμβάσεις. Ειδικότερα, η κατασκευή του κτιρίου της ιχθυόσκαλας Βόλου γίνεται σε έκταση 13.512 τ.μ. στη ζώνη λιμένα Βόλου (παλαιά σφαγεία), θα διαμορφωθεί περιβάλλοντας χώρος, θα κατασκευασθεί κρηπίδωση μήκους 45 μέτρων (και βάθους 7,5 μέτρων), ενώ με την ευκαιρία του έργου αυτού θα διευθετηθεί και η εκβολή του χειμάρρου Ξηριά.

Με την δημιουργία σύγχρονων υποδομών εμπορίας αλιευτικών προϊόντων αναβαθμίζεται η διαδικασία διακίνησης, αλλά και η ποιότητα των αλιευμάτων, παράλληλα με την αύξηση της δυνατότητας ελέγχου τους από το κράτος, με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή, ενώ ενισχύεται η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη περιοχή και ωφελούνται οι αλιείς της περιοχής και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι για την περιοχή της Θεσσαλίας, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε, το Υπουργείο μας σχεδιάζει και άλλα αναπτυξιακά έργα στον τομέα της αλιείας για χρηματοδότηση από το ΕΠΑΛ, και ειδικότερα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για ένταξη δύο (2) αλιευτικών καταφυγίων.

Οι προσπάθειες της Υπουργού για βελτίωση των υποδομών και ανακούφιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς της Θεσσαλίας, αλλά και όλης της χώρας, θα συνεχιστούν.

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012, 21:49


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα