Πρώτη «δόση» αξιοποίησης των τουριστικών λιμένων

Πρώτη «δόση» αξιοποίησης των τουριστικών λιμένων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013, 07:59

 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των πρώτων τεσσάρων τουριστικών λιμανιών του Αργοσαρωνικού, μέσω συμβάσεων μακροχρόνιας παραχώρησης σε ιδιώτες, δημοσιοποίησε, χθες, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Στην πρώτη αυτή ομάδα από τα συνολικά 23 τουριστικά λιμάνια που μπαίνουν σε φάση αξιοποίησης, περιλαμβάνονται η μαρίνα του Αλίμου, το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύρου, μέρος του λιμένος Υδρας, μέρος του λιμένος Πόρου και το τουριστικό καταφύγιο του Πόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 17:00 (GMT +2) της 15.05.2013. Το Ταμείο θα δεχθεί αιτήσεις για διευκρινίσεις το αργότερο μέχρι τις 17.00 (GMT+2) της 26.04.2013.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες/συμπράξεις ή και εξωχώριες (off shore) εταιρείες. Με βάση την προκήρυξη «Ενδιαφερόμενα Μέρη», πρέπει να πληρούν και να αποδεικνύουν τα παρακάτω οικονομικά κριτήρια (κατά τα τρία τελευταία ελεγμένα οικονομικά έτη):

Μέσο όρο ετήσιων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων (το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των ενοποιημένων υποχρεώσεων) τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 ευρώ).

·         Σε περίπτωση κοινοπραξίας/ σύμπραξης, τα κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας θα πληρούνται, εφόσον το σταθμισμένο σύνολο, υπολογιζόμενο αθροίζοντας τα οικονομικά κριτήρια για κάθε μέλος της κοινοπραξίας/σύμπραξης, λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον ενός οικονομικού έτους.

·         Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου, τα κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας θα βασίζονται επί του συνόλου των ενεργών και μη επενδυμένων κεφαλαίων του τελευταίου οικονομικού έτους, τα οποία θα πρέπει να ξεπερνούν τα τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

·         Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να αποδεικνύει προσωπική και άμεση κυριότητα και κατοχή επί διαθεσίμων, ρευστών και ελεύθερων από βάρη περιουσιακών στοιχείων (ίδια κεφάλαια), συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Το αντικείμενο αξιοποίησης της πρώτης αυτής ομάδας τουριστικών λιμανιών αφορά τα εξής:

Μαρίνα Αλίμου: Η χερσαία ζώνη της μαρίνας, όπου αναπτύσσονται οι κυριότερες δραστηριότητες και υπηρεσίες της, καλύπτει επιφάνεια περίπου 170.000 τ.μ. Η συνολική χωρητικότητα είναι 1.100 σκάφη.

Μέρος του λιμανιού της Υδρας: Με βάση το σχεδιασμό, μέρος του λιμανιού θα χωροθετηθεί ως τουριστικό καταφύγιο, με μήκος κρηπιδοτοίχων που θα κυμαίνεται από 110 έως 200 μ., με ωφέλιμο βάθος - 4 μ. κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας (MSL). Η συνολική εκτιμώμενη χωρητικότητα του τουριστικού λιμένα υπολογίζεται στα 60 σκάφη.

Μέρος του λιμανιού του Πόρου και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου: Το τουριστικό καταφύγιο του Πόρου αποτελείται από μια χερσαία ζώνη έκτασης 745 τ.μ. και μια θαλάσσια ζώνη 9.890 τ.μ., με χωρητικότητα 53 σκαφών.

Το τουριστικό καταφύγιο της Νέας Επιδαύρου: Η χερσαία ζώνη του αγκυροβολίου υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 2.000 τ.μ., ενώ η θαλάσσια ζώνη υπολογίζεται στα 9.500 τ.μ. Η συνολική χωρητικότητα του αγκυροβολίου είναι 40 σκάφη.

naftemporiki

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013, 08:01


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα