« Βαριά καμπάνα» για την Ελλάδα

« Βαριά καμπάνα» για την Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012, 15:13

Η Ελλάδα καταδικάστηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα επειδή δεν έχει ακόμη καταρτίσει σχέδια διαχείρισης που να διασφαλίζουν την προστασία της ποιότητας των υδάτων των ποταμών της.

Όπως τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή του το Δικαστήριο, η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων αποτελεί καίριας σημασίας μέσο της Ευρώπης για την προστασία της ποιότητας των υδάτων της.

Η οδηγία προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους».

Στο έδαφος της Ελλάδας υπάρχουν 14 Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμών, πέντε εκ των οποίων είναι διεθνείς (στα βόρεια με FYROM, Αλβανία, Βουλγαρία και στα ανατολικά με Τουρκία).

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία μην έχοντας καταρτίσει το ανωτέρω σχέδιο (είτε για τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού που ευρίσκονται εξ΄ολοκλήρου στο έδαφός της, είτε για τις διεθνείς Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού), έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, και μη έχοντας αποστείλει αντίγραφο του σχεδίου έως τις 22 Μαρτίου 2010 στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας.

Επιπροσθέτως μην έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και τις σχετικές διαβουλεύσεις σε σχέση με τα Προσχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2008, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ίδιας οδηγίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31/1/2008 το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της ίδιας οδηγίας.

Συγκεκριμένα, είχε αποφασίσει ότι η Ελλάδα, μη εκπονώντας για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, η οποία ευρίσκεται στο έδαφός της, ανάλυση των χαρακτηριστικών της, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, ενώ μη υποβάλλοντας συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις που απαιτούνται από τη διάταξη αυτή, παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 15, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας.            

 

 

               

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012, 15:18


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα