70  νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ

70 νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012, 13:36

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5μηνο),  70 ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην  Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας στον Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στην Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας στον Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (Συμπράττων Φορέας) συνολικά 70 άτομα στις ειδικότητες και τις ενέργειες που αναγράφονται στην ανακοίνωση υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 30.1003/01/2012

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν ολόκληρη την ανακοίνωση:
- στα γραφεία του Δικαιούχου 
- σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Κορυνθίας 
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
- στην ιστοσελίδα του Ομίλου UNESCO Πειραιά και νήσων

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

1.      Στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (Στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας υπό τον τίτλο "Εντυπα αιτήσεων-Ενημερωτικό υλικό")

2.      Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)

3.      Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν γραπτώς την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 - 14.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 2 Λουτράκι 20300, απευθύνοντας την προς: «Όμιλος UNESCO Πειραιά και νήσων»  υπόψιν κου Μαρωνίτη, εντός προθεσμίας  (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στην καθημερινή ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ"

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – δικαιολογητικών αρχίζει στις 18/4/2012 και λήγει στις  27/4/2012. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unescopireas.gr/el/koinofelous-perifereiapeloponnisoy.html

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012, 13:42


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα