ΟΛΠ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου

ΟΛΠ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, 15:20
Με τα ζητήματα της εκλογής νέων μελών ΔΣ και τροποποίησης καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ, μετά από σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται τα ζητήματα:

1. Κατάργηση Άρθρων 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.
4. Τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
5. Τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Τροποποίηση και αναρίθμηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 4 του Καταστατικού περί Μετοχών.
7. Αλλαγή σκοπού, συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Τροποποίηση, διάσπαση και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση διατάξεων άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Παροχή έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης (μεταξύ άλλων και κατά το Άρθρο 22, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) αναφορικά με την τροποποίηση της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
11.Εκλογή μέλους/ών Διοικητικού Συμβουλίου.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, 15:27


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα