Συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και πΓΔΜ

Συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και πΓΔΜ
Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με στόχο να προβεί σε ανασκόπηση της εφαρμογής της Συμφωνίας και την πλήρωση των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων και τη συνεργασία στον χρηματοοικονομικό τομέα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση.

Σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις κύριες πολιτικές εξελίξεις το περασμένο έτος. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα επαναλάβει τη σημασία της συνεργασίας της νέας κυβέρνησης με την αντιπολίτευση προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της σύμφωνα με τη συμφωνία του Pržino και τις "Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες".

Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα συζητήσει θέματα που αφορούν: Το κράτος δικαίου, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ρόλο των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας, τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων, τη μετανάστευση, την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σχετικά με τα οικονομικά κριτήρια, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα συζητήσει επίσης τις οικονομικές εξελίξεις, ειδικότερα υπό το πρίσμα των στοχευμένων πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών που συμφωνήθηκαν τον Μάιο 2017 στο "Πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων". Ειδικότερα, θα εξετάσει: το ρόλο και την επίδραση του κράτους στην οικονομία, τη σταθερότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, το μέγεθος της ανεπίσημης οικονομίας, και χρηματοοικονομική συνεργασία.

Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα εξετάσει τέλος τη χρήση των πόρων προενταξιακής βοήθειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017, 12:31