Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Hyundai Gk Coupe

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 17:25
Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Hyundai Gk Coupe
Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων HYUNDAI GK COUPE εκτελεί η εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η ανάκληση αφορά 432 οχήματα HYUNDAI GK COUPE, πωληθέντα από το 2ο εξάμηνο του 2002 έως και το 1ο εξάμηνο του 2004. Το εύρος των πλαισίων των επηρεαζόμενων οχημάτων είναι από KMHHN61BP2U016143 έως KMHHN61BP4U124957.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα «ενδέχεται να εμφανιστεί πέταγμα του δείκτη λαδιού κινητήρα με ταυτόχρονο άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας «check engine». Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία εμφανίζεται από βούλωμα της βαλβίδας αναθυμιάσεων (purge control valve) και ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του κινητήρα.

Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων HYUNDAI σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, οι ακόλουθοι έλεγχοι / διορθωτικές ενέργειες:

α. Έλεγχος σωστής επαφής του δείκτη λαδιού, για πλήρη στεγάνωση του κινητήρα.

β. Έλεγχος και αν απαιτείται αντικατάσταση της βαλβίδας ανακούφισης (PCV valve), βούλωμα της οποίας μπορεί να επιφέρει το πέταγμα του δείκτη λαδιού.

γ. Έλεγχος θορύβου, καυσαερίων και έλεγχος συμπίεσης για να διαπιστωθεί τυχόν φθορά του κινητήρα.

δ. Έλεγχος ανάρτησης, φρένων και συστήματος διεύθυνσης, για τη διασφάλισης της οδικής ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων θα αποσταλούν στην Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507220».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 17:28