Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ε.Ε. έστειλε δεύτερη επιστολή στη χώρα μας, αναφορικά με το τέλος ταξινόμησης και τον περιβαλλοντικό φόρο που επιβάλλει η Ελλάδα στα μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεύτερη προειδοποιητική επιστολή και διορία 2 μηνών 
Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Ελλάδα να ακολουθήσει τους γενικότερους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τις εισαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων μέσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και να μην κάνει τα «δικά» της. 

Μάλιστα στις 23 Σεπτεμβρίου 2021μ, η Ε.Ε. είχε ξαναστείλει επιστολή σχετικά με το τέλος ταξινόμησης και τον περιβαλλοντικό φόρο για τα εν λόγω οχήματα. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει επεκτείνει την εφαρμογή του περιβαλλοντικού φόρου σε νέες κατηγορίες οχημάτων. Ο εν λόγω περιβαλλοντικός φόρος εισάγει διακρίσεις μεταξύ των μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται και ταξινομούνται στην Ελλάδα και των μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη και στη συνέχεια ταξινομούνται στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή επεκτείνει τώρα το πεδίο εφαρμογής της παράβασης λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης