Ανακαλούνται 221 KIA Picanto στην Ελλάδα

Ανακαλούνται 221 KIA Picanto στην Ελλάδα

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Picanto, τύπου ΤΑ, εκτελεί η εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η ανάκληση αφορά σε 221 μονάδες του Picanto, με ημερομηνία παραγωγής από 01/02/2011 έως και 30/06/2012. Στα οχήματα αυτά ενδέχεται να προκληθεί ρηγμάτωση στους σωλήνες πλήρωσης και εκτόνωσης καυσίμου, με αποτέλεσμα την πιθανή διαρροή καυσίμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων ΚΙΑ σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση των σωλήνων πλήρωσης και εκτόνωσης καυσίμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για  περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018, 15:15