Μεγάλη ανάκληση αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα

Μεγάλη ανάκληση αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα

Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανάκλησης εκτελεί η εταιρεία OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., λόγω πιθανού προβλήματος στο σύστημα πέδησης του Astra.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η ανάκληση αφορά σε 3.688 οχήµατα, µοντέλα ετών 2016-2018. Η Opel διαπίστωσε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό πλαισίων του Astra με κινητήρα ντίζελ και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, υπάρχει η πιθανότητα, εάν το πεντάλ φρένου πατηθεί εξαιρετικά αργά και σταθερά, ο οδηγός να διαπιστώσει µειωµένη ισχύ φρεναρίσµατος και ανάγκη εκτεταµένης διαδροµής (πατήµατος) του πεντάλ.

Ωστόσο, υπό γενικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένου και του φρεναρίσµατος έκτακτης ανάγκης, το σύστηµα λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αναφορές για ατυχήµατα που να σχετίζονται µε το θέμα. .

Για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, η Opel αποφάσισε να ενηµερώσει µε συστηµένη επιστολή τους σχετικούς ιδιοκτήτες οχηµάτων και να τους ζητήσει να φέρουν το όχηµά τους προς έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της. Βάσει του αποτελέσµατος ελέγχου, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων ανταλλακτικών, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες µπορούν να επικοινωνούν µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 211 211 1543.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019, 18:11