Πού θα τοποθετηθούν οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, 16:11
Πού θα τοποθετηθούν οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την προκήρυξη των τεχνικών οδηγιών για τα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (ΣΦΗΟ).

Μάλιστα, οι τεχνικές οδηγίες γνωστοποιήθηκαν και από την Εφημερίδα της  Κυβέρνησης, με τους μεγάλους και μεσαίους δήμους της χώρα μας να υποχρεούνται να καταρτίσουν τα σχέδια φόρτισης έως τις 31 Μαρτίου 2021 (και οι μικροί έως τις 31 Μαρτίου 2022).

Ο κάθε δήμος (ή σύνδεσμος όμορων δήμων) καλείται να λάβει υπόψη του τα κυκλοφοριακά, χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευθύνης του, καθώς και τυχόν υφιστάμενα σχέδια, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Στη συνέχεια και με βάση της προβλέψεις για τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε δήμο, θα υπολογίζεται ο αναγκαίος αριθμός δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτισης των κατοίκων και επισκεπτών και θα εκπονούνται εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης αυτών των υποδομών.

Παράλληλα για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης θα λαμβάνονται υπόψη –μεταξύ άλλων- οι απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών στο δίκτυο του Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός τουλάχιστον σημείου φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους του δήμου. Φορτιστές θα μπουν σε τερματικούς σταθμούς ΜΜΜ, όπως και σε προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό τουλάχιστον επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων, αλλά και σε πιάτσες των ταξί.

Τέλος η κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης θα χρηματοδοτηθεί εν πολλοίς από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου7 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα για Δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους προτείνεται: έως 1.000 κατοίκους 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και από 1.000 έως 2.000 κατοίκους  20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, ενώ για Δήμους με πληθυσμό από 2.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται μαθηματικός τύπος με πληθυσμιακά κριτήρια.  

Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί πως μέσω αυτών των κινήσεων αλλά και των επιδοτήσεων που υπάρχουν για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου στόχος της Ελληνικής κυβέρνησης είναι μέχρι το 2030 να είναι 1 στα 3 νέα αυτοκίνητα ηλεκτροκίνητο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, 16:11