Κύπρος: Συνέδριο για την ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού υλικού

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020, 07:17
Κύπρος: Συνέδριο για την ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού υλικού

Η διάσωση ιστορικών αρχείων, μέσω της ψηφιοποίησής τους, πολύτιμων για την ιστορική έρευνα αλλά και για τις επόμενες γενιές, θα βρεθεί στο επίκεντρο του συνεδρίου που ανοίγει τις εργασίες του το πρωί της Τρίτης, στη Λευκωσία.

Το συνέδριο έχει ως τίτλο, «Ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα και διάχυση οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού υλικού», και διοργανώνεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, προκειμένου αυτό να διαφυλαχθεί από κινδύνους φθοράς, αλλοίωσης ή καταστροφής.

'Αλλωστε, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και από εθνικούς πόρους Ελλάδας και Κύπρου.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί από τους τρεις εταίρους του έργου: Το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτίου Αιγαίου- Ενεργειακή Α.Ε.Ν. Αιγαίου (Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των τριών φορέων συνέβαλε σημαντικά στην ψηφιοποίηση σημαντικών αρχείων που διαθέτουν στις υποδομές τους (οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού), διασώζοντάς τα από τη λήθη. Αρχεία που, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα για τις μετέπειτα γενιές, αλλά και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τόσο από ιστορικής όσο και πολιτισμικής αξίας.

Το Συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοικτό στο κοινό, θα χαιρετίσει ο υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Νουρής.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020, 07:17