Στη φυλακή ο πρ. Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Στη φυλακή ο πρ. Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
Σε πέντε μήνες φυλάκιση καταδίκασε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος έχει ήδη παραδεχθεί έξι κατηγορίες, που του απαγγέλθηκαν για αδικήματα φορολογικής φύσεως.

Επίσης επέβαλε και στην εταιρεία του κ. Χριστοδούλου (A.C Christodoulou Consultants Ltd) χρηματική ποινή ύψους 13.500 ευρώ.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο κ. Χριστοδούλου οδηγήθηκε με την κλούβα της Αστυνομίας στις Κεντρικές Φυλακές.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, στις 27.7.07 η εταιρεία Focus Maritime Corp κατέβαλε στην κατηγορούμενη εταιρεία A.C Christodoulou Consultants Ltd το χρηματικό ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Στις 25.11.08, ο Χριστοδούλου υπέβαλε στο Τμήμα Εσωτερικών προσόδων τη Δήλωση Εισοδήματος της κατηγορούμενης εταιρείας για το φορολογικό έτος 2007, ο οποίος δολίως παρέλειψε να καταχωρήσει και να δηλώσει ως εισόδημα της εταιρείας το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Χριστοδούλου ψευδώς δήλωσε ότι η εταιρεία είχε για το έτος 2007 συνολικά εισοδήματα ύψους 335.082 ευρώ αντί του ποσού των 1.335.082 ευρώ, που ήταν το πραγματικό εισόδημα της εταιρείας. Συνεπεία της ψευδούς αυτής της δήλωσης, η εταιρεία κατέβαλε ως φόρο, το ποσό των 26.802 ευρώ αντί του ποσού των 127.015 ευρώ που πραγματικά όφειλε με αποτέλεσμα η Δημοκρατία να απολέσει το ποσό των 100.213 ευρώ.

Επιπλέον, ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε και δήλωσε ως εισόδημα της εταιρείας από εισπρακτέους τόκους το ποσό των 3.564 ευρώ αντί του πραγματικού ποσού που ανερχόταν στα 7.837 ευρώ. Ομοίως, καταχώρησε και δήλωσε δολίως το ποσό των 252.213 ευρώ ως το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, δήλωση η οποία ήταν ψευδής, αφού το πραγματικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού ανερχόταν σε 1.256.068 ευρώ.

Αναφορικά με τη Δήλωση Εισοδήματος της εταιρείας για το φορολογικό έτος 2008, η οποία συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε στις 18.11.09 , ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε και δήλωσε ως εισόδημα της εταιρείας από εισπρακτέους τόκους το ποσό των 4.426 ευρώ αντί του πραγματικού ποσού που ανερχόταν στα 40.994 ευρώ. Λόγω της ψευδούς δήλωσης, η εταιρεία πλήρωσε φόρο μειωμένο κατά 1.927 ευρώ.

Σε σχέση με τη Δήλωση Εισοδήματος της εταιρείας για το φορολογικό έτος 2009, η οποία συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε στις 19.11.10 , ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε και δήλωσε ως εισόδημα της εταιρείας από εισπρακτέους τόκους το ποσό των 9.954 ευρώ αντί του πραγματικού ποσού που ανερχόταν στα 36.125 ευρώ.

Περαιτέρω, ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε το ποσό των 167.060 ευρώ ως πληρωτέο προς τους μετόχους μέρισμα αντί του ποσού των 1.128.000 ευρώ που ήταν το πραγματικό ποσό που η εταιρεία κατέβαλε στους μετόχους της.

Οι κατηγορούμενοι τον Αύγουστο του 2013, μετά την έναρξη διερεύνησης ποινικής υπόθεσης εναντίον τους, υπέβαλαν νέες αναθεωρημένες Φορολογικές Δηλώσεις για τα έτη 2007, 2008 και 2009 στις οποίες συμπληρώθηκαν και δηλώθηκαν τα πραγματικά εισοδήματα. Οι κατηγορούμενοι εκ των υστέρων κατέβαλαν στο κράτος τους οφειλόμενους φόρους ως προέκυπταν από τις αναθεωρημένες Φορολογικές Δηλώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Στο εδώλιο ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Χρ. Χριστοδούλου, Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014, 14:44

Πηγή: ΚΥΠΕ/philenews.com
Κ.Π.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014, 13:47