Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλων στα ΚΕΠ

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014, 21:30
Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλων στα ΚΕΠ
Διάταξη για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ (εργαζόμενοι στον Κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο.

Όπως σημειώνεται, προϋπηρεσία μέχρι επτά έτη, η οποία διανύθηκε με συμβάσεις, δύναται να αναγνωρίσουν οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, ενώ οι προϋποθέσεις είναι να διανύθηκε η προϋπηρεσία με τα ίδια τυπικά προσόντα, να απασχολούνται στον χώρο του Κέντρου, υπό την άμεση εποπτεία προϊσταμένων και με αμοιβή ανάλογη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επισημαίνεται, δε, ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται προστίθεται ως πλεονάζων, στον βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του καθ' ύλην αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνεται υπ’ όψιν για την εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού.

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014, 21:36