Άνω-κάτω στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - Καταγγέλλονται οι συμβάσεις 63 δικηγόρων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, 09:35
Άνω-κάτω στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - Καταγγέλλονται οι συμβάσεις 63 δικηγόρων
Εάν θα γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να αποφασίσουν 63 δικηγόροι που απασχολούνται από 10 έως 20 χρόνια στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (αντικατέστησε την Κτηματολόγιο Α.Ε. το 2013), η οποία μετεξελίσσεται σε Οργανισμό Εθνικό Κτηματολογίου, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου), του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου, καταγγέλλονται οι συμβάσεις έμμισθης εντολής του συνόλου των 63 δικηγόρων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Oι τελευταίοι, που θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου, θα πρέπει σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν στον οργανισμό του εθνικού Κτηματολογίου ως υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα παραιτηθούν της δικηγορικής ιδιότητάς τους και θα διαγραφούν από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, όπως προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων για το ασυμβίβαστο μεταξύ της δικηγορικής ιδιότητας και της ιδιότητας του υπαλλήλου.

Όπως αναφέρουν στο Capital.gr από τον Σύλλογο Δικηγόρων της ΕΚΧΑ, οι 63 απολύσεις θα οδηγήσουν σε έναν οργανισμό, ο οποίος την επόμενη ημέρα της ψήφισης του νόμου δεν θα διαθέτει Νομική Διεύθυνση. Όπως ακόμη υποστηρίζουν, η ομάδα των 63 δικηγόρων είναι η μοναδική από το υπόλοιπο προσωπικό που δεν μεταφέρεται στον νέο φορέα (Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου) χωρίς καμία επίπτωση.

Κάνουν ακόμη λόγο για μονομερή στόχευση, με τους δικηγόρους να υποχρεώνονται να επιλέξουν σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αν θα παραμείνουν στον νέο φορέα με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, αλλά ως υπάλληλοι.

Πάντως, στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ το 2011, οπότε ιδρύθηκαν η ΣΤΑΣΥ και η ΟΣΥ, για τους δικηγόρους του ομίλου με έμμισθη σχέση προβλέφθηκε η μεταφορά - μετάταξή τους ως πλεονάζον προσωπικό σε αντίστοιχες θέσεις του Δημοσίου.

«Η εν λόγω ρύθμιση που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους της ΕΚΧΑ Α.Ε. δεν είναι νόμιμη. Πέραν από μια σειρά πρακτικά προβλήματα που θα δημιουργήσει, είναι και ηθικά επιλήψιμη, εφόσον απολύει ουσιαστικά 63 εργαζόμενους σε συγκεκριμένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο επαγγελματικό κλάδο, μεταβάλλοντας το νομοθετικό τους καθεστώς, ενώ παράλληλα προσλαμβάνει παρανόμως -και μάλιστα διά νόμου!- 716 ιδιωτικούς υπαλλήλους» σημειώνει ο Παναγιώτης Ματθαίου, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος δικηγόρος διδάκτορας δημοσίου δικαίου της ΕΚΧΑ και αποτελεί μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που εκπόνησε το νομοσχέδιο.

«Η παραφυλακή των τίτλων της ιδιοκτησίας ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει έργο ανεξάρτητων νομικών, υπό την εποπτεία και την εγγύηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ορίζει και το Σύνταγμα» αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το σκεπτικό της καταγγελίας των συμβάσεων των δικηγόρων εντάσσεται στον σκοπό ίδρυσης του νέου φορέα, ο οποίος ως δημόσια κεντρική υπηρεσία επιδιώκει τη συγκέντρωση του αποκεντρωμένου και συστήματος μεταγραφών.

Αποχή και προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Από τις 18 Δεκεμβρίου οι έμμισθοι δικηγόροι της ΕΚΧΑ βρίσκονται σε αποχή από τα καθήκοντά τους, δηλαδή από τις παραστάσεις στα δικαστήρια και από την παροχή νομικών συμβουλών, καθώς και από κάθε άλλο σχετικό έργο προς την εντολέα τους.

Το επόμενο επεισόδιο θα γραφεί όταν το νομοσχέδιο κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, με τον Σύλλογο Δικηγόρων της Κτηματολόγιο Α.Ε. να εξετάζει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, καθώς υφίσταται «εξόχως βλαπτική μεταβολή της συμβατικής σχέσης των δικηγόρων της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε».

Πηγή: capital.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, 11:35