ΙΚΑ: Επεκτείνεται η δυνατότητα απογραφής εργαζομένων

ΙΚΑ: Επεκτείνεται η δυνατότητα απογραφής εργαζομένων
Την δυνατότητα της απογραφής εργαζομένων που δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου από τους εργοδότες τους δίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι τηρούνται οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των εργοδοτών να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να ασφαλίσουν και όσους εργαζόμενούς τους δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), διότι δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους ίδιους τους εργοδότες να προβούν στην απογραφή των προσώπων που απασχόλησαν και στη συνέχεια αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους ή καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας των εντύπων με τα στοιχεία που αφορούν την έναρξη και λήξη της εργασιακής σχέσης των συγκεκριμένων εργαζομένων.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής ο εργοδότης θα πρέπει να προσέρχεται στην υπηρεσία Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του ΙΚΑ, καταθέτοντας το έντυπο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από Εργοδότη» (συνημμένο υπόδειγμα) συμπληρωμένο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες για τους έλληνες πολίτες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς, το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενο από αντίγραφο του εντύπου «Αναγγελία Πρόσληψης» (Ε3), που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά και από αντίγραφο του εντύπου «Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού» (Ε5) ή «Καταγγελία σύμβασης εργασίας» (Ε6), που ακολούθως υποβλήθηκε για τον ίδιο εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014, 13:49