Υπ. Παιδείας: Οδηγίες για τις εκλογές διευθυντών - υποδιευθυντών στα σχολεία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015, 11:34
Υπ. Παιδείας: Οδηγίες για τις εκλογές διευθυντών - υποδιευθυντών στα σχολεία
Νέες οδηγίες για τις εκλογές των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη διευθυντών και υποδιευθυντών στα σχολεία δίνει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο αναφέρει ότι σε περίπτωση που υποψήφιοι συγκεντρώνουν ίσο αριθμό τελικών αξιολογικών μονάδων, προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια:

α) υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας
β) επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης
γ) συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης.

Σε περιπτώσεις που το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης κρίνει ότι η διαδικασία ψηφοφορίας σε σχολική μονάδα δεν ολοκληρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο ή απέβη άκαρπη, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4327/ 2015.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι ειδικότητες είχαν καταργηθεί και είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα προδήλως δεν ήταν δυνατόν να έχουν διδακτικές ώρες στα ισχύοντα το σχολικό έτος 2014-2015 ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ειδικά και μόνο για τους εκπαιδευτικούς της παραπάνω κατηγορίας, οι οποίοι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ν.4327/2015 και τη σχετική Υπουργική Απόφαση για την επιλογή στελεχών, ο υπολογισμός των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου του διευθυντή θα γίνει ως ακολούθως: τα ΠΥΣΔΕ θα λάβουν υπ’ όψιν τις διδακτικές ώρες που κατ’ ελάχιστον θα περιληφθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολικού έτους 2015-20166, βάσει της λειτουργίας των ειδικοτήτων που επανασυστήνονται σε κάθε σχολική μονάδα.

Τέλος, είναι ανάγκη να παραταθεί η ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων εκλογέων έως την 16/6, ώστε να προλάβουν να περιληφθούν οι πρώην διαθέσιμοι που κάνουν ανάληψη υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015, 11:38