Καταγγέλλουν αύξηση 1.000% στο παράβολο υποβολής μήνυσης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011, 20:46
Καταγγέλλουν αύξηση 1.000% στο παράβολο υποβολής μήνυσης
Την αύξηση κατά 1.000% στο ύψος του παράβολου υποβολής μήνυσης, από τα 10 ευρώ στα 100, από τις 23 Ιανουαρίου του 2011 καταγγέλλει ο υποψήφιος πρόεδρος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δ. Μουστακάτος, προσθέτοντας ότι κατά 500% αυξάνεται και το παράβολο δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής.

Ο κ. Μουστακάτος επικαλείται την απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (υπ’ αριθμ. 123827/2010), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«1. Τα δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας τα οποία ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 εδάφιο Α΄ του άρθρου 3 του ν. 663/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το δέκατο έκτο άρθρο του ν. 969/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν.1968/1991, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από 25 σε 50 ευρώ.
β) Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από 40 σε 80 ευρώ.
γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από 120 σε 360 ευρώ.
δ) Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από 120 σε 360 ευρώ.
ε) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από 250 σε 500 ευρώ.
στ) Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από 85 σε 200 ευρώ.
ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 663/1977 από 220 σε 250 ευρώ.
η) Της παραγράφου 4 εδάφιο Α΄ του άρθρου 3 του ν. 663/1977 από 40 σε 50 ευρώ.

2. Το παράβολο μήνυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από 10 σε 100 ευρώ.

3, Το τέλος πολιτικής αγωγής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από 10 σε 50 ευρώ».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011, 20:46