Κοινό συνταγολόγιο για όλα τα ταμεία

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008, 00:19
Κατερίνα Μαραγκού
Κοινό συνταγολόγιο για όλα τα ταμεία

Ενιαίο συνταγολόγιο φαρμάκων για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα εφαρμόσει το υπουργείο Απασχόλησης, θέλοντας να βάλει τέλος στις ανεξέλεγκτες δαπάνες των κλάδων υγείας.

Σε κοινή απόφαση των υπουργών Απασχόλησης, Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και Υγείας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθορίζεται «το ενιαίο έντυπο συνταγής χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους».

Συγκεκριμένα, το «ενιαίο έντυπο συνταγής χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους» θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), που είναι μοναδικός για κάθε ασφαλισμένο. Η χρήση του για κάθε εργασιακή, ασφαλιστική ή ιατροφαρμακευτική πράξη θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου 2009.

Επιπλέον, εισάγεται γραμμωτός κώδικας (barcode) στο συνταγολόγιο ως ειδική σήμανση. Τόσο το υπουργείο Απασχόλησης, όσο και το υπουργείο Υγείας εκτιμούν ότι η εφαρμογή του ενιαίου συνταγολογίου θα βοηθήσει σημαντικά σε ό,τι αφορά τον κεντρικό έλεγχο χορήγησης των φαρμάκων, με τελικό σκοπό τον περιορισμό των δαπανών στα Ταμεία.

Σε κάθε συνταγή θα αναγράφονται υποχρεωτικά η συνταγή, η πάθηση, η διάγνωση, η ποσότητα των φαρμάκων και η συμμετοχή των ασφαλισμένων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008, 00:19