"Λουκέτο" σε όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016, 11:40
"Λουκέτο" σε όσους δεν κόβουν αποδείξεις
«Λουκέτο» για 48 ώρες θα μπορούν να επιβάλουν οι ελεγκτές σε επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις.

Το νέο μέτρο προβλέπει την αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων και επιτηδευματιών εκτός από την επιβολή νέων αυστηρότερων προστίμων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), ο γενικός γραμματέας Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε τη σχετική απόφαση, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει την αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων και επιτηδευματιών εκτός από την επιβολή νέων αυστηρότερων προστίμων. Το «λουκέτο» μπαίνει όταν διαπιστωθεί: α) η μη έκδοση 10 και άνω παραστατικών στοιχείων ή β) όταν η απόδειξη που θα έπρεπε να κοπεί από την ταμειακή υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ.

Στην απόφαση της ΓΓΔΕ ζητείται από τους προϊσταμένους και τα αρμόδια στελέχη των Δ.Ο.Υ. να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.


Σε επιφυλακή

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνει η ΓΓΔΕ για την εφαρμογή του μέτρου:

  • Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εξουσιοδοτείται να υπογράφει «με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες.
  • Στη συνέχεια, γνωστοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα η πράξη αναστολής λειτουργίας και ζητείται η συνδρομή της αστυνομικής αρχής.
  • Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που διενεργείται με την παρουσία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του οριζομένου από αυτόν υπαλλήλου και της αστυνομικής αρχής, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία, με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την ένδειξη «σφραγίστηκε μέχρι (ημερομηνία - ώρα), βάσει της με αριθ. πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. Ειδικής Εντολής Έλεγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, αντίγραφο της πράξης άμεσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης επιδίδεται στον υπόχρεο.
  • Σε περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Διαβάστε επίσης:


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016, 11:54