Με την έγκριση ψηφίσματος, ολοκληρώθηκε το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 21:10
Με την έγκριση ψηφίσματος, ολοκληρώθηκε το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες του.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης του κράτους και των θεσμών του και υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο μιας νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστούν η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα, με το ψήφισμα, το συνέδριο της ΚΕΔΕ ζητά την αντικατάσταση του νόμου «Κλεισθένη» στη βάση της πρότασης της ΚΕΔΕ, την οποία επαναφέρει για συζήτηση, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ), καθώς ο «Κλεισθένης», όπως τονίζει «δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης».

Σε ότι αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση, προτείνει την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 και συμπληρωματικά των άρθρων 43, 56, 76, 78 και 98 του συντάγματος.

Σχετικά με τα οικονομικά των ΟΤΑ προτείνονται μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της χώρας, στη νέα δεκαετία. Ακόμη ζητούνται η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και η αποκατάσταση της νομιμότητας στην απόδοση των ΚΑΠ, γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ και απόδοση όλων των παρακρατηθέντων πόρων από τους ΟΤΑ, δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στου δήμους, μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα, διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην καταστατική θέση των αιρετών, ζητώντας μεταξύ των άλλων οριστική επίλυση μισθολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων, τις ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών, κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του ν.4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων -αιρετών για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.

Επίσης ζητείται η άμεση νομοθετική αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων όπως η παράταση της χρονικής ισχύος του προληπτικού ελέγχου, παράταση της άδειας λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, η εκκαθάριση των δαπανών των ΟΤΑ, η καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους εργαζόμενους των δήμων και επιχορήγηση των δήμων με το σύνολο της σχετικής δαπάνης που προκύπτει.

Τέλος η ΚΕΔΕ καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της και να διατυπώσουν εξειδικευμένες προτάσεις ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος για την ενίσχυση της αποκέντρωσης.

Διαφοροποιήσεις

Ξεχωριστό κείμενο θέσεων κατέθεσαν ο Δ. Μπίρμπας, επικεφαλής της Παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» και η Ελ. Παντελάκη εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Παρών ψήφισε ο Γ. Ιωακειμίδης, επικεφαλής της Παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση» ενώ το ψήφισμα καταψήφισε Α. Κανταράς, εκπρόσωπος του «Συντονισμού Αιρετών».

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης «το ψήφισμα είναι ένας συγκερασμός των αποφάσεων που έχουμε λάβει στα ετήσια και στα θεματικά μας συνέδρια όπως και των πάγιων θέσεων της ΚΕΔΕ «οι οποίες συνάδουν και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα». «Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη και πιο ώριμη από ποτέ υψώνει τη φωνή της και διεκδικεί οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, μέσα από ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κράτους. Οφείλουμε να αφήσουμε κατά μέρος τις κομματικές ταυτότητες και να μιλάμε μόνο αυτοδιοικητικά» τόνισε.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 21:10