Μετατάξεις υπαλλήλων της Ολυμπιακής

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011, 12:44
Μετατάξεις υπαλλήλων της Ολυμπιακής
Τριάντα επτά πρώην υπάλληλοι των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» μετατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ε. Ρέππας, και ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Χρυσοχοΐδης, από τη μετάταξη «προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 235.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.312.000 ευρώ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ε.Φ. 35-140, ΚΑΕ ομάδος 0200)».

Οι θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του κάθε μεταφερομένου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011, 12:44