Μειώνονται οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 03:16
Μειώνονται οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία
Η οικονομική ύφεση οδήγησε πολλά νοικοκυριά στην επιλογή της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat Α.Ε., στην οποία εξετάζεται ο εγχώριος κλάδος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με βάση και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την έναρξη της περιόδου 2013-2014 στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας φοιτούσαν συνολικά 76.612 μαθητές, έναντι 80.460 την προηγούμενη περίοδο (μείωση 4,8% ή 3.800 λιγότεροι μαθητές).

Η υποχώρηση αυτή, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, προήλθε κυρίως από τη μείωση στον τομέα των λυκείων (περίπου 2.000 λιγότεροι μαθητές) και δευτερευόντως από τους μαθητές δημοτικού (πτώση 1.800 μαθητών). Σε σχέση με την περίοδο 2008-2009 τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εμφανίζουν σωρευτική απώλεια περίπου 14.700 μαθητών (-16%).

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, την εφετινή χρονιά οι εγγραφές εμφανίζουν σταθερότητα μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης τριετίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιορισμένη κάμψη 2.000 μαθητών, προερχόμενη κυρίως από τον τομέα των ιδιωτικών λυκείων.

Η ένταση της οικονομικής ύφεσης έχει πλέον διαφοροποιήσει την τάση αποχώρησης μαθητών, καθώς στο παρελθόν οι αποχωρήσεις συνήθως γίνονταν όταν άλλαζε η εκπαιδευτική βαθμίδα, ωστόσο πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο ακόμα και σε ενδιάμεσα στάδια.

Τα περισσότερα εκπαιδευτήρια έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις στα δίδακτρα, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί υποχώρηση του αριθμού των μαθητών και άνοδο επισφαλειών από τις περιπτώσεις μη καταβολής.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ), τα δίδακτρα αυξάνονταν έως τα τέλη του 2011, ενώ έκτοτε ακολουθούν καθοδική πορεία, παραμένοντας πάντως υψηλότερα σε σχέση με τα χρόνια πριν από την εκδήλωση της ύφεσης.

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 56 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτές, ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 υποχώρησε περαιτέρω κατά 12%, στα 170,15 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) μειώθηκαν κατά 7%, στα 12,53 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημίες αυξήθηκαν στα 2,26 εκατ. ευρώ.

Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν ελαφρώς σε 6,1% και 1,6% αντίστοιχα. Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκε σε 0,6 προς 1, ενώ η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE) παρέμεινε σταθερή στο 3%.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 03:16