Νέα παράταση για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014, 17:54
Νέα παράταση για την υποβολή  Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
Έως τις 28 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της μισθολογικής περιόδου από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014, με απόφαση της διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει ότι η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργοδότες να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους, όμως, τονίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Η παράταση δεν αφορά τους εργοδότες του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους οποίους η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ της μισθολογικής περιόδου του Δεκεμβρίου του 2013 παραμένει έως τις 31 Μαρτίου του 2014.

Τέλος, το ΙΚΑ επισημαίνει ότι η νέα παράταση δεν αφορά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014, 17:54