Νέο σύστημα για την επισήμανση ποτών και τσιγάρων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011, 17:22
Νέο σύστημα για την επισήμανση ποτών και τσιγάρων
Στην κατάργηση των ταινιών «γνησιότητας», που συνοδεύουν τσιγάρα και ποτά, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται να θεσπιστεί νέο σύστημα για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών σε αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, με στόχο να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφασίστηκε η αναζήτηση σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων σήμανσης και ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλήθευσης.

Με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του γγ του υπουργείου Οικονομικών, Γ. Καπελέρη, καλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να υποβάλουν προτάσεις για ανάλογες τεχνολογικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται, ή μπορούν να εφαρμοστούν, στα προϊόντα καπνού και στα αλκοολούχα ποτά.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011, 17:22