Ο ιός της μίζας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012, 20:48


Το πάρτι που έχει στηθεί εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο της υγείας καλά κρατεί.

Με πρόσχημα τον συναγερμό και την επιφυλακή των υγειονομικών Αρχών για έναν όχι και τόσο πρωτοεμφανιζόμενο ιό, αυτόν του Δυτικού Νείλου, κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία και μεθόδευσαν την αγορά μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκων από συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες.

Για τους μη καχύποπτους, η συγκεκριμένη απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστή, διότι έτσι διαφυλάσσεται η υγεία των πολιτών και μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης.

Ποιος όμως μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα ότι πίσω από αυτές τις αγορές δεν κρύβονται συμφέροντα και κυκλώματα, που εδώ και καιρό, λυμαίνονται το χώρο της υγείας;

Οι ειδικοί δεν γνώριζαν την περίοδο που συνήθως παρατηρείται έξαρση στα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου;

Γιατί δεν μερίμνησαν νωρίτερα ώστε να προκηρυχτεί ο διαγωνισμός, με τις φαρμακευτικές εταιρείες να καταθέτουν τις προσφορές τους και όποια πρόταση κριθεί πιο συμφέρουσα και ενδεδειγμένη να εγκριθεί και να την προκρίνουν;

Απλά ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης…

Περίεργες μεθοδεύσεις και απευθείας αναθέσεις…

Οι αρμόδιοι του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) ενέκριναν την προμήθεια - χορήγηση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο «παιχνίδι» των προμηθειών μπήκαν δύο εταιρείες. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε μάλιστα με τη μορφή του κατεπείγοντος διότι ο ιός είχε χτυπήσει -όπως λένε- την «πόρτα» της χώρας.

Στις 8 Ιουνίου 2012 ζήτησαν τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης... χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντιδραστήριο ή αντιδρών είναι ουσία ή ένωση που συμμετέχει σε χημική αντίδραση. Ο όρος «αντιδραστήριο» είναι περισσότερο εξειδικευμένος και αναφέρεται σε μια ουσία που προσθέτουμε σε ένα σύστημα με σκοπό να προκαλέσουμε χημική αντίδραση ή να ταυτοποιήσουμε συγκεκριμένη αντίδρασηΗ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουνίου 2012 αποφάσισε να μη δώσει τη σύμφωνη γνώμη της «ως προς το αίτημα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) περί έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια - χορήγηση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τον έλεγχο του αίματος λόγω μη συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων».

Με διαδικασίες εξπρές «πάγωσε» η προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς δεν ήταν προϊόν διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής ερεύνησαν κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 22 και 25 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. Διαπίστωσαν ότι οι αναθέτουσες αρχές (ΕΚΕΑ) μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΕΚΕΑ προβάλλει ως λόγο προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ότι οι συνήθεις διαδικασίες σύναψης της σύμβασης είναι χρονοβόρες και ότι συντρέχουν κατεπείγουσες περιστάσεις που δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση της σύμβασης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής συμπεραίνουν ότι στην περίπτωση του ΕΚΕΑ η ανάγκη σύναψης της εν λόγω σύμβασης δεν μπορεί να θεωρηθεί κατεπείγουσα που οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός. Όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του ΕΚΕΑ, η σχετική απαίτηση που αφορά την εξασφάλιση ικανής ποσότητας αντιδραστηρίων προς διενέργεια μοριακού ελέγχου αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι γνωστή επί πέντε και πλέον έτη.

Επιπροσθέτως, η ανάγκη σύναψης σχετικών συμβάσεων είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενη, ανακύπτει δε σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την αποκτηθείσα κατά τα προηγούμενα έτη εμπειρία. Εξάλλου, με βάση την εμπειρία αυτή, το ΕΚΕΑ κατήρτισε τις τεχνικές προδιαγραφές της... επίμαχης προμήθειας.

Επομένως, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, η ανάγκη προμήθειας των εν λόγω υλικών αποτελεί προβλέψιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης μέτρων προστασίας κατά της εκδήλωσης επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία επανεμφανίζεται σε ετήσια βάση κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, «γεγονός το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων και όφειλε να συνεκτιμήσει με τη δέουσα επιμέλεια η Αναθέτουσα Αρχή για τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη διενέργεια των αναγκαίων διαδικασιών για τη σύναψη των οικείων συμβάσεων».

Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Γιατί οι αρμόδιοι του ΕΚΕΑ ενώ είχαν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προπαρασκευάσουν και να διενεργήσουν τον σχετικό διαγωνισμό κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2011 ή το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2012 κωλυσιέργησαν χαρακτηριστικά;

Πανδημία ρεμούλας;

Πατήστε εδώ και διαβάστε την απόφαση της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Το «πάρτι» με την φαρμακευτική δαπάνη

Η Ελλάδα κατέκτησε επάξια τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην κατανάλωση και την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων.

Η δημόσια δαπάνη από τα 2,4 δισ. ευρώ το 2004, εκτινάχθηκε το 2009 στα 5,28 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή στο ισοδύναμο πληθυσμιακά Βέλγιο έφτανε μόλις τα 2,5 δισ. ευρώ. Από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Αν. Λυκουρέντζος, το βράδυ της Κυριακής τόνιζε ότι η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά ένα δις. Είναι όμως αρκετό;

Να σημειωθεί ότι στο ΙΚΑ η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε από το 2000 πάνω από 400%, φτάνοντας τελικά το 2009 στα 2,4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα στον ΟΓΑ διαμορφώθηκε στα 1,2 δισ. ευρώ από μόλις 279 εκατ. ευρώ το 2000.

Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία, το 2009 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα των 11 εκατ. ανθρώπων έφτασε τα 8,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή 4 δισ. ευρώ περισσότερα από χώρες με αντίστοιχο ή ελαφρώς μικρότερο πληθυσμό, όπως η Σουηδία και η Πορτογαλία και 4 δισ. λιγότερο από την Ισπανία των 47 εκατ. κατοίκων.

Έρευνα στο χώρο προμηθειών και συμβάσεων


Στο μικροσκόπιο του προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Β. Φλωρίδης μπαίνει ο χώρος των προμηθειών και των συμβάσεων που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία την τελευταία δεκαετία.

Με δεδομένο τον διπλασιασμό της δαπάνης για τα φάρμακα ο κ. Φλωρίδης ζητεί με έγγραφό του προς τον επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) τη διενέργεια ελέγχου και την αποστολή στοιχείων σχετικά με την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών προϊόντων.

Επίσης ζητεί στοιχεία για τα νοσοκομειακά φάρμακα υψηλού κόστους που αφορούν τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων (κυρίως ογκολογικά).

Η zougla.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του ΕΚΕΑ, Λεωνίδα Ανωμερίτη, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Ο πρόεδρος, μάλιστα, απουσίαζε λόγω αδείας. Επίσης, αναμένουμε την απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθότι από το πρωί συνεχίζονται οι συζητήσεις επί των προγραμματικών δηλώσεων και η ψήφος εμπιστοσύνης.

Αναμένουμε...

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012, 22:54