Πατρών-Πύργου: Δημοπρατήθηκε το τμήμα «Δουναίικα-Πύργος» με 53% έκπτωση

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016, 09:38
Πατρών-Πύργου: Δημοπρατήθηκε το τμήμα «Δουναίικα-Πύργος» με 53% έκπτωση
Δημοπρατήθηκε με επιτυχία από το Υπουργείο Υποδομών το πρώτο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος από τα Δουναίικα μέχρι τον Πύργο.

Από τη διαγωνιστική διαδικασία αναδείχθηκε και πάλι μειοδότης η Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, αυτήν τη φορά με έκπτωση που έφτασε το 53%.

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη έχουμε τη συγκεκριμένη Κοινοπραξία συμφερόντων Καλογρίτσα να έχει κάνει το 3 στα 3, καθώς μειοδότησε και στις τρεις μέχρι τώρα εργολαβίες. Σε όλες τις δημοπρατήσεις κινήθηκε σε ποσοστό πάνω από το 50%, με στελέχη της αγοράς να υποστηρίζουν ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο που θα κινείται οριακά σε όρους αγοράς.

Οι δύο πρώτες δημοπρατήσεις ήταν στις 17 Μαΐου, όταν δημοπρατήθηκε επιτυχώς το δεύτερο τμήμα από την Αμαλιάδα μέχρι τα Δουναίικα με μειοδότη την Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών με ποσοστό έκπτωσης 55,32%, ενώ στις 28 Μαΐου δημοπρατήθηκε το τρίτο τμήμα από την Κυλλήνη μέχρι την Αμαλιάδα, με τον ίδιο μειοδότη, με ποσοστό 57%.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την προκήρυξη του 4ου τμήματος από τη Βάρδα μέχρι την Κυλλήνη, με τη δημοπράτηση να τοποθετείται τον Σεπτέμβριο, ενώ θα ακολουθήσουν πολύ γρήγορα η 5η και 6η εργολαβία. Οι δύο τελευταίες εργολαβίες που φτάνουν από την Κάτω Αχαγιά μέχρι το Μιντιλόγλι θα δημοπρατηθούν προς το τέλος του έτους, καθώς απομένει να ξεκαθαριστεί αν μπορεί να επιλεχθεί άλλη χάραξη από τη σημερινή, με τις πιθανότητες για κάτι τέτοιο από πηγές του Υπουργείου να εκτιμώνται ως πολύ μικρές.

Το τμήμα Δουναίικα-Πύργος έχει μήκος 8.145 μ. και κόστος 67,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίστηκε σε 42 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στις αρχές του 2017, θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Η χρηματοδότησή του, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει, θα έλθει από το νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Στο ποσό υπάρχει και η προαίρεση επιπλέον 3,4 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή του οδοστρώματος του τμήματος Πύργος-Αρχαία Ολυμπία μήκους 8χλμ.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αυτ/μος Πάτρα-Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ.66+360 μέχρι Χ.Θ.74+500, μήκους 8,14 km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη.
(β) Ανισόπεδος Κόμβος Πύργου (Χ.Θ.73+843)
(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι.
(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης - ασφάλισης - περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης - πυρόσβεσης, κ.λπ.
(ε) Εργασίες πρασίνου.
(στ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, άνω και κάτω διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης - αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π.

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3.400.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από τη σύναψη της σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος της υφιστάμενος Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου μήκους 8χλμ. περίπου από τον Α.Κ. Πύργου μέχρι τον κόμβο προς Αρχαία Ολυμπία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν αποξέσεις, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων, διαγραμμίσεις, πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές πινακίδες, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έργα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών.

Η τιμολόγηση των εργασιών της προαίρεσης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ., με την επισήμανση ότι η δαπάνη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των οικείων μελετών τους περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά των Διαγωνιζομένων.

ΠΗΓΗ: ypodomes.com

Διαβάστε επίσης: Πατρών-Πύργου: Δημοπρατείται σήμερα το τμήμα Δουναίικα - Πύργος

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016, 10:13