Αναζητούν έσοδα μέσω προστίμων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016, 17:25
Αναζητούν έσοδα μέσω προστίμων
Με το Υπουργείο Οικονομικών να συνεχίζει το σαφάρι ελέγχων στην αγορά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής -σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία πλήθος ελληνικών νοικοκυριών βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω των πολλαπλών επιβαρύνσεων σε φόρους- η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για τον τρόπο και τον χρόνο ελέγχου των αποδείξεων.

Η ΓΓΔΕ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για τον τρόπο και τον χρόνο ελέγχου των αποδείξεων​Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναφορικά με τις επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να προκαλούν προβληματισμό στο Υπουργείο Οικονομικών. Η «τρύπα» των 500 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Ιουλίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των κρατικών δαπανών σε διάφορους τομείς (π.χ. Ασφαλιστικό) προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο για την κυβέρνηση, την ώρα που οι πολίτες θα κληθούν να βάλουν και εφέτος το χέρι βαθιά στην τσέπη για την καταβολή φόρων.

Ήδη, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου αναμένεται να έχουν αναρτηθεί τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ, που σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται «φουσκωμένα».


Η εγκύκλιος

Ειδικότερα, πρόκειται για οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια και την εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προς τις Δ.Ο.Υ.

Επιτόπιοι έλεγχοι και τα Σαββατοκύριακα από ειδικά κλιμάκια (τουλάχιστον δύο ατόμων), παρουσία αστυνομικών (σε ορισμένες περιπτώσεις​)Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών που διενεργούν τον μερικό επιτόπιο έλεγχο πρόληψης (ΥΕΔΔΕ, Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού), θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να μεριμνούν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση:

  • της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων,
  • της τήρησης βιβλίων και
  • της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, επίσης, πως για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των ελέγχων αυτών έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης ανά υπηρεσία, η υλοποίηση του οποίου θα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ελέγχων, τη ΔΙΠΑΕΕ και τους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών, κατά περίπτωση.


Έλεγχοι και τα Σαββατοκύριακα


Τα συνεργεία ελέγχου θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους (στην περίπτωση μάλιστα των Δ.Ο.Υ. στα συνεργεία δύναται να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι και όχι μόνον όσοι υπηρετούν σε τμήματα Ελέγχου) και θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των οικείων διατάξεων, του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), του ν. 2859/2000, όπως και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότηταΕπιπλέον, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου.

Τέλος, αναφέρεται ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητήθηκε και θα παρασχεθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν τους θερινούς μήνες, με τη δημιουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου, τουλάχιστον τέσσερις φορές τον μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απαιτείται να έρθουν σε επαφή με τους κατά τόπους αστυνομικούς διευθυντές για τον προγραμματισμό των σχετικών ελέγχων.


Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο


Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα.

 Οι κλάδοι με την υψηλή παραβατικότητα δύνανται να εξευρίσκονται:

1. Από τα στοιχεία του αρχείου της υπηρεσίας και τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ELENXIS
2. από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων κλπ.) και
3. από επιλογή από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία, του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Έργο των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι η διενέργεια ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των οικείων διατάξεων, του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), του ν. 2859/2000, όπως και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.


Τι θα ελέγχεται


Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, θα γίνεται ειδικός έλεγχος για την ύπαρξη συσκευών POS εξωτερικού. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να επιδίδεται από τους ελεγκτές ιδιαίτερη προσοχή για τα POS που εκδίδουν παραστατικό με την ένδειξη MyPOS, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι συνδεδεμένα με τραπεζικό λογαριασμό εξωτερικού.

Σε ισχύ το μέτρο του «σφραγίσματος» της επιχείρησης για 48 ώρες​Στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει καταργηθεί η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων (π.χ. συνεργεία, ιατρεία) οι ελεγκτές θα περιμένουν τους πελάτες έξω από την επιχείρηση και θα τους ζητούν την απόδειξη για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Αν δεν επιδεικνύεται απόδειξη θα εισέρχονται στην εγκατάσταση για βεβαίωση των παραβάσεων

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες από 10 αποδείξεις ή η αξία των παραστατικών που δεν εκδόθηκαν ξεπερνά τα 500 ευρώ τότε θα επιβάλλεται άμεσα το μέτρο του «σφραγίσματος» για 48 ώρες της επιχείρησης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016, 17:30