Πότε αλλάζει η ώρα;

Πότε αλλάζει η ώρα;
Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή.

Ως εκ τούτου στις 04.00 το πρωί οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω. Η ώρα αυτή θα διατηρηθεί έως τις 26 Μαρτίου του 2018, οπότε και θα κληθούμε να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017, 07:55