Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Τα μέλη του είναι τα εξής:

α) Σωτήριος Γκλαβάς του Ιωάννη, πρώην Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως Πρόεδρος.
β) Κουμέντος Ιωάννης του Νικήτα, εκπαιδευτικός ΠΕ70, ως μέλος.

γ) Ματσαγγούρας Ηλίας του Γεωργίου, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

δ) Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής του Νικήτα, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος.

ε) Γιαλούρης Παρασκευάς του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός ΠΕ04, σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

στ) Αντωνίου Ιωάννης του Βασιλείου, εκπαιδευτικός ΠΕ02, διευθυντής του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, ως μέλος.

Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ορίζεται ο Κουμέντος Ιωάννης, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου.

Η θητεία των μελών του συμβουλίου είναι τριετής.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013, 21:17