Στο παγκόσμιο συλλογικό όργανο προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, 11:00
Στο παγκόσμιο συλλογικό όργανο προσφεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου (ΠΑ.Σ.Φ.Η.Β.) καταγγέλλει την «παράνομη αντιμετώπιση», όπως τη χαρακτηρίζει, του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών απέναντι στους αποφοίτους των ελληνικών κολεγίων Φυσιοθεραπείας.

Ο σύλλογος επανέρχεται, καθότι τα δικαιώματα των μελών του δεν είναι κατοχυρωμένα στην Ελλάδα, με επιστολή προς τον Παγκόσμιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, ζητώντας δικαίωση.

Διαβάζοντας την πραγματικά γρήγορη ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα του ΠΣΦ και τη χωρίς κανένα δισταγμό παρέμβαση στα πολιτικά γενόμενα μιας χώρας της Ε.Ε. (Ελλάδας) θα θέλαμε να παραθέσουμε σε εσάς ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας ως ένας άλλος σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, με πτυχία, μέχρι πρότινος της Ε.Ε. του Ην. Βασιλείου. 

Στην Ελλάδα από το 2010 λειτουργούν τα κολέγια -franchise των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τα οποία
έχουν την έγκριση και αποδοχή του Υπουργείου Παιδείας. Τα πτυχία αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και χαίρουν όλων των δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσής τους και πολλοί από εμάς δουλεύουν στη χώρα αυτή (Ην. Βασ) ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου οι επιτυχόντες φοιτητές στη συνέχεια πρέπει να καταθέσουν φάκελο στο αρμόδιο όργανο (ΣΑΕΠ) για να χορηγηθεί σε αυτούς η επαγγελματική ισοδυναμία ή η απόκτηση τίτλου ίσων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Μέλη αυτής της επιτροπής στο όργανο αυτό ΕΙΝΑΙ μέλη του Π. Σ. Φ.

Μέτα το πέρας της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί βάσει νόμου να καταθέσει αίτηση εγγραφής στον ΠΣΦ και αφότου ο Σύλλογος όπου είναι αναγκασμένος από τον νόμο να το πράξει ο δικαιούχος μπορεί να αποταθεί για την άδειά του και να βγει στην αγορά εργασίας. 

Στην Ελλάδα, όπου η παρέμβασή σας ήταν γρήγορη και συγχαρητήρια για αυτό, χάρη στις παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ. κανείς από τους 1.000 περίπου αποφοίτους κολεγίων με πτυχίο, και με ή χωρίς τίτλο επαγ. δικαιωμάτων ΔΕΝ ΕΡΓΆΖΕΤΑΙ γιατί ο Π.Σ.Φ. ξεπερνά τις αρμοδιότητές του σαν όργανο και παράνομα δεν εγγράφει κανένα με τέτοιο τίτλο σπουδών, καταλύοντας έτσι το κράτος. Επίσης τα μέλη του συνεχώς με διάφορες δικαιολογίες κατάφεραν στα 6 περίπου χρόνια λειτουργίας του ΣΑΕΠ διακόπτοντας ή σταματώντας συνεχώς τη λειτουργία του οργάνου να εκδοθούν αποφάσεις ισοδυναμίας ή επαγγ. προσόντων μετρημένες στα δάκτυλα των χεριών σε ένα όγκο περίπου 700 αιτήσεων.. 

Πρόσφατα με τέτοιες δικαιολογίες σταμάτησαν τη διαδικασία περίπου 40 φακέλων όπου ήταν προς εξέταση 2- 5 χρόνια, ενώ ο νόμος δίνει χρονικό περιορισμό εξέτασης φακέλου 4 μήνες. Επίσης υπάρχουν τέτοια παραδείγματα όπου φάκελοι καθυστέρησαν άνω των τεσσάρων χρόνων. 

Κάθε παρέμβαση που γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα από πλευράς Π. Σ. Φ. είναι συντεχνιακού περιεχόμενου. 

Έτσι και από την πλευρά μας, αφού σας ενημερώνουμε και για αυτήν την πλευρά της όχθης και σαν σε λίγο καιρό -πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές κράτους εκτός Ε. Ε (Ην. Βασ) -

Θα θέλαμε να τοποθετηθείτε και σε αυτά τα γενόμενα σε συλλογικό και πολιτικό επίπεδο 
με την ίδια ταχύτητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε και όλοι εμείς να βρισκόμαστε ισότιμα ανάμεσά σας. 

Σας ευχαριστούμε 
ΠΑΣΦΗΒ»

Διαβάστε την ανακοίνωση στα αγγλικά εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, 17:37