Το πόρισμα για το μπλακ άουτ της 9ης Μαρτίου στη Ρόδο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Μαΐου 2016, 11:26
Το πόρισμα για το μπλακ άουτ της 9ης Μαρτίου στη Ρόδο
Η χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αιτία της γενικής διακοπής ρεύματος που σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου στη Ρόδο, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε για τη διερεύνηση των συνθηκών του μπλακ άουτ.

Αντίθετα, τονίζεται στο πόρισμα, «το σύστημα της Ρόδου δεν αντιμετωπίζει κανέναν παρόμοιο κίνδυνο σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου».

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), τα συμπεράσματα της επιτροπής αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

- Οι κοινές συνθήκες όλων των διακοπών ήταν η λειτουργία του συστήματος σε χαμηλή ζήτηση σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα αέργου ισχύος που εμφανίστηκαν στο δίκτυο. Η εμφάνιση τόσο υψηλών επιπέδων αέργου ισχύος σε ένα μικρό αυτόνομο σύστημα με έναν μοναδικό σταθμό παραγωγής, όπως αυτό της νήσου Ρόδου, είναι εξαιρετικά σπάνιες διεθνώς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεχνική αδυναμία του ηλεκτρικού δικτύου ή του σταθμού παραγωγής της Ρόδου.

- Σε όλα τα συμβάντα, η συνολική ανάγκη απορρόφησης αέργου ισχύος ήταν μέσα στις δυνατότητες των μονάδων παραγωγής του ΑΗΣ Ρόδου, που βρίσκονταν σε λειτουργία και εντός των προβλέψεων του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

- Δεν απαιτείται λειτουργία επιπλέον μονάδων για την απορρόφηση αέργου ισχύος.

- Ως προς τη λειτουργία των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και συγκεκριμένα των αιολικών πάρκων, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία των τριών διακοπών δεν προκύπτει οποιαδήποτε αρνητική συνεισφορά τους στα συμβάντα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει τέλος ότι ιδιαίτερα για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης της πόλης της Ρόδου απαιτείται η κατασκευή υποσταθμού εντός της πόλεως, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαχειριστή.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Μαΐου 2016, 11:48