Χρηματοδότηση δήμων της Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:45
Χρηματοδότηση δήμων της Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων
Ποσό ύψους 650.000 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους της Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων, που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Με το ποσό που τους αναλογεί, οι δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των σχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής.
β) Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων.
γ) Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των σχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων, καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων.
δ) Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:45