Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Ηρακλείου στη δεύτερη φάση του προγράμματος «KAIRΟS». Ο Δήμος Ηρακλείου κατέθεσε πρόταση που στόχο έχει την αναβάθμιση και ανάπλαση της Αγίας Τριάδας, μίας εμβληματικής περιοχής με πολύτιμη πολιτιστική κληρονομία.

Το Δίκτυο Σχεδιασμού δράσεων KAIROS ήταν ανάμεσα στα 23 Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks), που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Επικεφαλής εταίρος του Δικτύου «KAIROS» είναι ο δήμος της Mula (Ισπανία) και το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους: Δήμο Ηρακλείου (Ελλάδα), Δήμο της Κατάνια (Ίταλία), Δήμο της Τσεζένα (Ιταλία), Δήμο του Σιμπένικ (Κροατία), Δήμο του Μπελέν (Βουλγαρία), Δήμο του Ουκμέρτζ (Λιθουανία), Δήμο του Μάλμπορκ (Πολωνία), Δήμο του Ρόσκιλντ (Γερμανία).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη 2η φάση (Μάιος 2020-Αύγουστος 2022), οι πόλεις πρόκειται να προχωρήσουν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς που σχηματίζουν το Τοπικό Urbact Δίκτυο (ULG), σε συν-σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υλοποίηση μικρής κλίμακας δράσεων.

Το KAIROS υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, την Τεχνική Υπηρεσία, το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 1ης δημοτικής κοινότητας, με τον συντονισμό της Αντιδημαρχίας Προγραμματισμού-Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου του Δήμου Ηρακλείου.

Στην Τοπική Ομάδα Urbact συμμετέχουν ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αλλά και πολίτες και μέλη συλλογικοτήτων με στόχο την αναβάθμιση και ανάπλαση της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η χρηματοδότηση για τον Δήμο Ηρακλείου είναι 87.746,48 ευρώ. Το KAIRΟS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης