Μη διαθέσιμες θα είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, μέχρι και την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες του gov.gr που σχετίζονται με:

   * Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.ά.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

   * Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

   * Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.ά.

Διευκρινίζεται ότι έχει υπάρξει μέριμνα ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία των σχετικών με την Covid-19 υπηρεσιών. Έτσι, θα παραμείνουν λειτουργικές κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

   * Εμβολιασμός κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr)

   * Πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης

   * Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19

   * Δήλωση Αυτοδιαγνωστικών Τεστ COVID-19 (self-testing.gov.gr)

   * Rapid test (εισαγωγή αποτελεσμάτων από διαγνωστικά κέντρα/δημόσιες δομές υγείας/κινητά συνεργεία)

   * Mobile εφαρμογές Covid Free GR και Covid Free GR Wallet

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών, στο οποίο προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μεταφέροντας τις βάσεις δεδομένων της στις νέες υποδομές Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer – ExaCC) και Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων, εξασφαλίζεται:

   * Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη

   * Επαύξηση της επεξεργαστικής ισχύος και της χωρητικότητας του κέντρου δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να φιλοξενήσει τις δεκάδες νέες εφαρμογές που μπαίνουν σε λειτουργία σε ετήσια βάση.

   * Μεγιστοποίηση του ποσοστού διαθεσιμότητας και παραγωγικότητας των εφαρμογών.

   * Δυνατότητα δυναμικής αυξομείωσης της επεξεργαστικής ισχύος της υποδομής ανάλογα με τις αλλαγές στις επιχειρησιακές ανάγκες (π.χ. αύξηση ισχύος σε περιόδους υποβολής, μείωση σε περιόδους χαμηλότερου φόρτου), εξασφαλίζοντας έτσι οικονομίες κλίμακας.

   * Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας της ακεραιότητας και συνέχειας των δεδομένων, με εισαγωγή βελτιωμένων αλγορίθμων κρυπτογράφησης και αποτροπής κακόβουλης πρόσβασης.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και βελτίωση της καθημερινής συναλλαγής και εμπειρίας χρήσης των πολιτών, των επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω ενός σύγχρονου και αποδοτικότερου περιβάλλοντος λειτουργίας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης