Τρίτη 28 Μαΐου 2024,

gov.gr

Gov.gr

Οι πληροφορίες των οχημάτων μας στο Gov.gr Wallet

Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης