Ανήκουστο: Προστασία κρατουμένων που καταδικάσθηκαν για σεξουαλικό αδίκημα ζητά το Συμβούλιο Ευρώπης!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, 14:59
Ανήκουστο: Προστασία κρατουμένων που καταδικάσθηκαν για σεξουαλικό αδίκημα ζητά το Συμβούλιο Ευρώπης!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Αλληλοσυγκρουόμενες αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσει στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σημερινή απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Οργανισμού, με την οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητούνται μέτρα προστασίας γι’ αυτούς που κατηγορούνται ή καταδικάσθηκαν για σεξουαλικά αδικήματα!

Σε σύσταση που εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρονται νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την επανένταξη ατόμων που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.

Υιοθετημένη από την Επιτροπή Υπουργών, η σύσταση αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει τις εθνικές Αρχές στη νομοθεσία, τις πολιτικές και την πρακτική τους για την πρόληψη και τη μείωση της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Επιτροπή Υπουργών συνιστά οι εκτιμήσεις κινδύνου, οι θεραπείες και τα σχέδια παρέμβασης να προσαρμόζονται ατομικά σε άτομα που κατηγορούνται ή καταδικάζονται για σεξουαλικά αδικήματα.

Οι υπηρεσίες των φυλακών και οι δοκιμαστικοί οργανισμοί θα πρέπει να διαχειρίζονται και να επιδιώκουν την επανένταξη ατόμων που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα σύμφωνα με τον κίνδυνο που ενέχουν.

Ως εκ τούτου, το επίκεντρο πρέπει να είναι στις ξεχωριστές ανάγκες ενός ατόμου και όχι στο είδος του αδικήματος που διαπράττεται, ειδικά όσον αφορά στις παρεμβάσεις ή τις θεραπείες.

Αν και επισημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ παραβατών και επαγγελματιών είναι κεντρική για αποτελεσματική επανένταξη, η Επιτροπή Υπουργών τονίζει ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της σεξουαλικής εγκληματικότητας πρέπει να βασίζονται σε μια ολιστική προσέγγιση με μια σειρά επαγγελματιών που εμπλέκονται.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά μέτρα στους κρατουμένους που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα, όπου είναι απαραίτητο, για να αποτραπεί η θυματοποίησή τους από άλλους κρατουμένους και να ενισχυθεί το κίνητρό τους για αλλαγή. Η σύσταση αναφέρει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να ρυθμίζει τα δικαιώματα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απελευθέρωση ατόμων που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα. Οι δοκιμαστικές και συναφείς υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες προστασίας των θυμάτων, για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, 15:05