Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά και λεωφορεία

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, 20:46
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά και λεωφορεία
Εγκρίθηκε ψήφισμα για μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από φορτηγά και λεωφορεία, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βάσει σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαπραγματεύσεων των κρατών μελών με το Συμβούλιο των Υπουργών.

Στο ψήφισμα προτείνεται, το 50% των νέων αστικών λεωφορείων, από το 2025 και το 75% από το 2030, να είναι ηλεκτρικά.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές κατά 35% σε ολόκληρο τον στόλο τους, στόχος υψηλότερος από αυτόν που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%) για νέα φορτηγά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο 20% το 2025. Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές (που εκπέμπουν τουλάχιστον 50% λιγότερες εκπομπές) να αντιπροσωπεύουν το 20% των νέων πωλήσεων οχημάτων το 2030 και το 5% το 2025 ως ενδιάμεσο ποσοστό.

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι μια κοινωνικά αποδεκτή και ισορροπημένη μετάβαση στην κινητικότητα χωρίς εκπομπές απαιτεί αλλαγές στην αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιθανές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους εργαζόμενους στον τομέα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπροσανατολίσουν τον εαυτό τους, ιδίως στις περιφέρειες και στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση.

Ο εισηγητής της έκθεσης, κ. Μ. Έυκχούτ (Verts / EFA, NL), υπογράμμισε πως «για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία, ρυθμίζουμε τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα φορτηγά οχήματα και ο κλάδος αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Πρέπει όμως να προετοιμαστούμε και για νέες τεχνολογίες και γι'αυτό προτείνουμε αυτή την εντολή με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ώστε να δώσει ώθηση στην αγορά προς νέες τεχνολογίες».

Επιπλέον, πριν από το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει σχέδια για δοκιμή εκπομπών CO2 στο δρόμο, σε πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, σε έκθεση που θα δημοσιευθεί το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εκτίμηση των εκπομπών CO2 των βαρέων φορτηγών οχημάτων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και να προτείνει, εάν χρειαστεί, απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τους κατασκευαστές, είπαν οι ευρωβουλευτές.

Σημειώνεται ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ. Ελλείψει νέων μέτρων, οι εκπομπές τους αναμένεται να αυξηθούν λόγω του αυξημένου όγκου των οδικών μεταφορών.

Τα βαρέα φορτηγά οχήματα ευθύνονται για το 27% των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές και σχεδόν το 5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ (στοιχεία για το 2016). Από το 1990, οι εκπομπές βαρέων φορτηγών αυξήθηκαν κατά 25% - κυρίως λόγω της αύξησης της οδικής εμπορευματικής κίνησης - και, ελλείψει νέων πολιτικών, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, 20:47