Αυστηρές νομοθετικές διατάξεις για τις εισπρακτικές

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010, 14:03
Αυστηρές νομοθετικές διατάξεις για τις εισπρακτικές
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη δράση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προβλέπεται η επιβολή βαρύτατων προστίμων (ακόμη και διαγραφή από το μητρώο των επιχειρήσεων του κλάδου, που συνεπάγεται διακοπή λειτουργίας), σε περίπτωση που οι εταιρείες ενοχλούν για περισσότερο από μία φορά τον μήνα ή επικοινωνούν με συγγενικά πρόσωπα ή ακόμη και τον εργοδότη του οφειλέτη.

Όλες οι συνομιλίες των εισπρακτικών με τους οφειλέτες θα μαγνητοφωνούνται υποχρεωτικά, ενώ η αρμόδια Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αποκτά το δικαίωμα να ζητά από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες τα αρχεία των συνομιλιών ανάμεσα στις εισπρακτικές εταιρείες και τους οφειλέτες.

Αναλυτικά, το νέο νομοσχέδιο για τις εισπρακτικές εταιρείες φέρνει τις ακόλουθες αλλαγές:

1 Οι εταιρείες υποχρεώνονται να μην ενοχλούν τους οφειλέτες για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρκεί ο οφειλέτης να δηλώσει κατά τη δεύτερη τηλεφωνική ενόχληση ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω «ενημέρωση».

2 Διευρύνεται ο κατάλογος των πρακτικών που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες και οι οποίες θα χαρακτηρίζονται ως αθέμιτες. Για παράδειγμα, θα απαγορεύεται η εισπρακτική εταιρεία να ενοχλεί συγγενείς του οφειλέτη, να προσεγγίζει γείτονες, τον εργοδότη ή μέλη της οικογένειάς του. Ολόκληρη η λίστα με τις πρακτικές, οι οποίες θα αντιμετωπίζονται ως αθέμιτες, φαίνονται στον σχετικό πίνακα.

3 Προσδιορίζεται ωράριο για την επικοινωνία της «εισπρακτικής» με τον οφειλέτη. Πρέπει να γίνει μόνο στις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00 το πρωί έως τις 8:00 το απόγευμα.

4 Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται από τις εισπρακτικές για τουλάχιστον τρεις μήνες, προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και τον σκοπό της.

5 Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αποκτά το δικαίωμα να ζητά από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) στοιχεία για τις ώρες επικοινωνίας του οφειλέτη με την εισπρακτική εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει υπάρξει σχετική καταγγελία από τον οφειλέτη.

6 Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο επικοινωνιών και να γνωστοποιούν στοιχεία σχετικά με το πότε ενόχλησαν τον οφειλέτη, αν και εφόσον τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας.

7 Οι απαγορεύσεις σχετικά με τη συχνότητα των τηλεφωνικών ενοχλήσεων θα ισχύουν πλέον και για τις ίδιες τις τράπεζες.

8 Εκτός από τις δηλωμένες εταιρείες ενημέρωσης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δανείσει κεφάλαια, απαγορεύεται σε οποιονδήποτε άλλο να επικοινωνεί με οφειλέτη, για να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων.

9 Η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 500.000 ευρώ για τις εισπρακτικές εταιρείες που θα παραβιάζουν τον νόμο. Αυτά τα πρόστιμα θα επιβάλλονται πλέον ακόμη και σε τράπεζες σε περίπτωση που προχωρούν σε αντίστοιχες παραβάσεις.

10 Τέλος, θεσπίζονται περιορισμοί και για τους δικηγόρους, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν φαινόμενα μεταφοράς των αθέμιτων εισπρακτικών μεθοδεύσεων σε δικηγορικά γραφεία.

Οι εισπρακτικές υποχρεούνται να μην προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες.

* Όχληση οφειλέτη που πάσχει από βαριά ασθένεια ή όταν προκύπτει ότι η επικοινωνία επιβαρύνει τη σωματική ή ψυχική του υγεία.

* Επικοινωνία με τον οφειλέτη για οφειλές, τις οποίες αμφισβητεί δικαστικά.

* Επικοινωνία ή ενημέρωση με οποιονδήποτε τρίτο για οφειλές, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη.

* Η προσέγγιση γειτόνων, της οικογένειας ή του εργοδότη του οφειλέτη, με σκοπό τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή οποιαδήποτε αίτηση παροχής πληροφοριών, σχετικά με τη φερεγγυότητα του οφειλέτη.

* Η επικοινωνία με τον οφειλέτη, αν αυτός έχει ζητήσει η επικοινωνία να γίνεται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή άλλο εκπρόσωπό του.

* Η άσκηση πίεσης ή παρότρυνση για ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να εξοφλήσει τις οφειλές του.

* Η άσκηση πίεσης για αναχρηματοδότηση του χρέους, για μεταφορά δανείων ή για διακανονισμό.

* Η φυσική ή η ηθική παρενόχληση του οφειλέτη ή του εγγυητή για τις οφειλές του.

* Η επικοινωνία για οφειλές που έχουν παραγραφεί ή για έξοδα που δεν προβλέπονται με βάση την οικεία σύμβαση.

* Η παραπλάνηση του οφειλέτη για τη νομική θέση του και τα δικαιώματά του.

* Η αποστολή εξωδίκων ή εγγράφων στον οφειλέτη που τον καλούν σε εξόφληση, με την απειλή έναρξης δικαστικών διαδικασιών.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010, 14:03