Έλεγχοι στην αγορά κρέατος ενόψει Πάσχα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 21:22
Έλεγχοι στην αγορά κρέατος ενόψει Πάσχα
Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις υπηρεσίες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην αγορά κρεάτων, ενόψει Πάσχα.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), τον Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και τον Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Οι υπηρεσίες έχουν ήδη στη διάθεσή τους και καθημερινά θα τροφοδοτούνται με όλα τα στοιχεία των εισαγωγών, είτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από τρίτες χώρες. Στόχος των ελέγχων είναι η αποφυγή «ελληνοποιήσεων», η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, η εναρμόνιση της φορολογικής συμπεριφοράς των εισαγωγέων και των εμπόρων, η σωστή σήμανση των κρεάτων, η επαρκής τεχνολογική υποδομή των χώρων ψύξης, φύλαξης και μεταφοράς των κρεάτων και φυσικά οι τιμές από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Επίσης, οι υπηρεσίες θα ελέγχουν τις κοινοποιήσεις TRACES σε περίπτωση σφαγής ζώντων ζώων ενδοκοινοτικού εμπορίου, την ταυτότητα ζώων προ σφαγής, τη διασταύρωση της ταυτότητας των ζώων (ενώτια), των συνοδευτικών εγγράφων και εγγράφων κυκλοφορίας, την επιβεβαίωση της άφιξης στον προορισμό και της κατεύθυνσης του φορτίου (άμεση σφαγή) σε περίπτωση ενδοκοινοτικού εμπορίου, τη σφράγιση του σφαγίου για την καταλληλότητα και την προέλευση κατ' αντιστοιχία με την ταυτότητα του ζώου και η ευκρίνεια των σφραγίδων, καθώς και τα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα.

Τα σημεία στα οποία θα επικεντρώνονται οι έλεγχοι είναι τα σφαγεία, οι οδικοί άξονες εισόδου της χώρας από Τρίτες και Ευρωπαϊκές χώρες, οι αγορές χονδρικής, τα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπωλεία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις εισαγωγές ζώντων ζώων, διότι από εκεί αρχίζει το φαινόμενο των «ελληνοποιήσεων». Με ηλεκτρονικό σήμα κάθε εισαγωγή παρακολουθείται από τη στιγμή που ξεκινάει από τη χώρα προέλευσης μέχρι τον παραλήπτη στη χώρα μας.

Τι προβλέπει η νομοθεσία


Όλα τα σφάγια που πωλούνται στην Ελληνική Αγορά, θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένο σφαγείο που έχει συγκεκριμένο κωδικό αριθμό, να έχουν υποβληθεί στον απαραίτητο κτηνιατρικό-υγειονομικό έλεγχο και ως εκ τούτου να φέρουν σφραγίδες καταλληλότητας (αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης σφαγείου και είδος κρέατος) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η πώληση των αμνοεριφίων απαιτεί την τήρηση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ιδιαίτερα την εξασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας των εγκεκριμένων χώρων συντήρησης και έκθεσης των κρεάτων (αδειοδοτημένα καταστήματα λιανικής).

Επίσης, η πώληση κρέατος πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες ενδείξεις προέλευσης και όπως για όλα τα προϊόντα, από έκδοση απόδειξης ταμειακής μηχανής. Επιπλέον, με βάση την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η αγοραπωλησία των κρεάτων από φορτηγό -ψυγείο σε φορτηγό-ψυγείο και από φορτηγό -ψυγείο απευθείας στον τελικό καταναλωτή διότι δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι υγειονομικοί έλεγχοι για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Να σημειωθεί τέλος ότι η ομάδα εργασίας αποφάσισε να προβάλλονται για τα αμνοερίφια από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου -εκτός από τις τιμές λιανικής του Παρατηρητήριου Τιμών- και οι τιμές παραγωγού και χονδρικής.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, 21:25