Στον εισαγγελέα η έκθεση για την ΕΡΤ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 18:37
Στον εισαγγελέα η έκθεση για την ΕΡΤ
Την έκθεσή τους αναφορικά με τις μικτές παραγωγές της ΕΡΤ και τη σύμβαση χορηγίας μεταξύ ΕΡΤ και ανώνυμης εταιρείας παρέδωσαν στον υπουργό Πολιτισμού, Παύλο Γερουλάνο, οι Επιθεωρητές Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι την απέστειλαν και στον εισαγγελέα.

Στο κείμενο της έκθεσης διαπιστώνεται ότι:

οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ δεν μεριμνούν για την κοστολόγηση της δικής της συμμετοχής στις μικτές παραγωγές, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται σε πολλές περιπτώσεις αν αυτές οι παραγωγές είναι πράγματι οικονομικά συμφέρουσες για την ΕΡΤ.

οι ίδιες υπηρεσίες δεν φροντίζουν για την παρακολούθηση της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των παραγωγών με συνέπειες:
α) να επιβαρυνθεί η ΕΡΤ με την καταβολή πλήρους αμοιβής για επεισόδια που είναι επαναλήψεις προηγούμενων επεισοδίων,
β) τη διπλή χρέωση της ΕΡΤ για δαπάνες οδοιπορικών εξόδων,
γ) την καταβολή πλήρους αμοιβής στους παραγωγούς, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψε ότι δεν πασχόλησαν το σύνολο του προσωπικού που είχαν υποχρεωθεί να απασχολήσουν.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 18:37