Έρευνα ΣΕΒ: Τι εμπόδια συναντούν οι εξαγωγείς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018, 16:55
Έρευνα ΣΕΒ: Τι εμπόδια συναντούν οι εξαγωγείς
Το κόστος προώθησης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού ως το σημαντικότερο εμπόδιο που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να αυξήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι ο μεγάλος βραχνάς για το 45% των επιχειρήσεων. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται και άλλοι οικονομικοί παράγοντες, όπως η απουσία επαρκούς χρηματοδότησης, με τον ΣΕΒ να επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η στήριξη των εξαγωγέων από την πολιτεία.

Έπονται η εύρεση επαρκούς χρηματοδότησης (34%), το κόστος ασφάλισης εξαγωγών (28%), η γραφειοκρατία και διαφθορά στις αγορές-στόχους (26%), η απουσία διμερών συμφωνιών με χώρες-στόχους (20%), οι δυσκολίες είσπραξης από πελάτες στο εξωτερικό (18%), οι τελωνειακές διαδικασίες σε εξωτερικό (17%) και σε Ελλάδα (15%), ο περιορισμένος όγκος παραγωγής (15%), οι πολιτισμικές διαφορές (11%) και οι διαδικασίες για βίζες και άδειες εισόδου (7%).

Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση των αποτελεσμάτων με το μέγεθος των επιχειρήσεων.
Όσο το μέγεθος της επιχείρησης μικραίνει τόσο αυξάνεται το ποσοστό των απαντήσεων που θεωρούν το κόστος προώθησης και προβολής ως σημαντικό εμπόδιο για την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Αυτό, προϋποθέτει συνεργασίες. Δυστυχώς, παρά το μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι επιχειρηματικές συνεργασίες στην εξαγωγική δραστηριότητα είναι ελάχιστες.

O ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι τα εξαγωγικά συνεργατικά σχήματα, αν και αποδεδειγμένα αποτελούν το όχημα για την επιτυχία των μικρών και μεσαίων εταιριών, δεν λαμβάνουν καμία στήριξη από την πολιτεία.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές πολύ δύσκολα θα αναπτυχθούν επιχειρηματικές συνεργασίες χωρίς την παροχή αξιόλογων κινήτρων» προειδοποιεί.

Όπως αναφέρει το πρόσφατο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις εξαγωγές προβλέπει οικονομική στήριξη μόνο για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Ο ΣΕΒ έχει προτείνει να συμπεριληφθούν και άλλες δράσεις όπως π.χ. οι επιχειρηματικές αποστολές, τα in-house promotions και οι προωθητικές ενέργειες μέσω διαδικτύου.

«Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, η διεύρυνση των δράσεων στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αποτελεί καίριο αίτημα του ΣΕΒ το οποίο προωθεί προς την κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εξαγωγικούς φορείς της χώρας» καταλήγει ο Σύνδεσμος.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018, 16:55