ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων με ελαφρώς μειωμένο επιτόκιο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, 13:44
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων με ελαφρώς μειωμένο επιτόκιο

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων διενεργήθηκε σήμερα, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,28%.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.152 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, στις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, 13:52