Ποιοι αγόρασαν το 10ετές ομόλογο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, 09:52
Ποιοι αγόρασαν το 10ετές ομόλογο

Το 89% της έκδοσης του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αγόρασαν ιδιωτικές τράπεζες και διαχειριστές διαθεσίμων, ενώ το 11% απορρόφησαν τα κερδοσκοπικά κεφάλαια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ανάλυση του ΟΔΔΗΧ, ιδιωτικές τράπεζες και διαχειριστές διαθεσίμων υπέβαλαν 380 από τις συνολικά 419 προσφορές που ενεγράφησαν στο βιβλίο προσφορών για το ελληνικό ομόλογο.

Το 68% εξ αυτών προερχόταν από μακροπρόθεσμους επενδυτές, το 14,5% από τράπεζες και ειδικές επενδυτικές τράπεζες και το 4% από ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Το 11%, όπως προαναφέρθηκε, απορροφήθηκε από Hedge Funds και το 2,5% από μικρότερους επενδυτές.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, 11:07